نشست ادبي

محفل ادبی با حضور شاعر ونویسندهء سرشناس کشور، داکتر رازق روئین، روز جمعه 11  نومبر سال روان، از ساعت 18 تا 21 در سالن کنفرانس نکه برگزار می باشدLämna ett svar