BO kräver ändrad lag för flyktingbarn

Barnombudsmannen, BO, kräver en ändring av svensk lagstiftning efter Ekots nyhet att så få ensamkommande flyktingbarn får en muntlig förhandling i Migrationsdomstolarna. Bara vart fjärde barn hörs i domstol. I utlänningslagen står det att barn ska höras om det inte är ”olämpligt”.

– Barn och unga har absolut rätt att komma till tals och någon olämplighetsrekvisit som man kallar det, finns inte i barnkonventionen. På den punkten är jag kritisk till att man inskränker barns och ungas rätt att komma till tals.

Den svenska lagen bygger på barnkonventionen, och därför finns det särskilda regler när det gäller flyktingar som är barn. Men trots det är det alltså få ensamkommande flyktingbarn som själva får berätta om sina upplevelser i domstol.

Ekot berättade i morse att av totalt 520 domar sen januari förra året hölls det bara muntlig förhandling med 145 barn. Det motsvarar 28 procent.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg säger att det finns en risk att skrivningen om att barn ska höras om det inte är ”olämpligt” lämnar utrymme för tolkningar och kan användas som kryphål för att säga nej till barns krav på att få höras.

– Här måste man skärpa lagstiftningen så att den stämmer bättre överens med barnkonventionen. Man måste också se till att barn och unga får information om sin rättighet att komma till tals. Det är något som ofta brister i Sverige.

Linus Trogeby som är expert på flyktingfrågor på Rädda Barnen bekräftar bilden av att barnen ofta inte informeras om sina rättigheter. Det handlar alltså dels om att domstolarna säger nej till att höra barnen, och dels om dom som representerar barnen, säger han.

– Det måste bli en bättre barnkompetens även bland ombuden. Det finns ombud som är jätteduktiga, men det måste bli hög status på att företräda barn. Och just när det gäller de ensamkommande barnen måste de goda männen också veta vad som gäller

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4793667

 Lämna ett svar