افغانستان قرارداد سه جانبه را امضا نميکند

پنجشنبه مورخ 24 نوامبر نمايندگان انجمن افغانها و کلوب قلم با يک هيئت رسمي افغاني که غرض ديدار با مسوؤلين مهاجرتي سويدن وارداين کشور شده اند ، در لوکال کميته سويدن براي افغانستان ملاقات نمودند

دراين ديدار محترم الحاج دوکتور جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان و محترم احمد جاويد مجددي مستشار وزير سفارت افغانستان در اوسلو و نمايندگان انجمن افغانها ، کلوب قلم و پناهجويان افغان حضور داشتند

آقاي انوري غرض سفر خود را آشنايي با معضلات پناهجويان افغان و مطرح کردن اين مشکلات با مقامات ذيربط سويدني وجستجوي راه هاي حل وانمود ساخت . او به نمايندگان نهاد هاي افغاني در نشست وعده داد که قرارداد دو جانبه وياسه جانبه را امضا نمي کند و تاکيد نمود که مطابق طرزالعمل جديدهمچو قرارداد ها بعد از تائيد وزارت خارجه و شوراي وزيران افغانستان امضا ميگردد . اما فعلاٌ همچو برنامهء وجود ندارد

تفصيل گزارش

 

گزارش دیدار با وزیر محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان

روز پنجشنبه تاریخ 24 نوامبر یکتعداد اعضای هيئت اجرائیه ای انجمن افغانها، کلوپ قلم افغانها، یکتعداد متنفذین و نماینده های پناهجویان با جلالتمآب دوکتور جماهير انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان که طبق برنامه ریزی قبلی به کشور سویدن تشریف آورده اند دیدار کردند. این دیدار در شهر استکهلم دفتر کمیته ای سویدن ـ افغانستان صورت پذیرفت.
در این دیدار آقای احمد جاويد مجددی وزير مشاور سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو و آقاي حسن فروتن همکار، جناب وزیر را همراهی میکردند.
آقایان:
نسیم سحر رئیس انجمن افغانها، دوکتور اسد زیرک، سید حسین اصغری، سید خداداد فطرت و بهار سخی از انجمن افغانها.
آقایان:
انجنیر فتاح معاون کلوپ قلم افغانها و ظاهر افشار از کلوپ قلم افغانها.
آقایان:
انجنیر نادر و جنرال سخی اشخاص متنفذ و
و يکعده نماینده های پناهجویان در مجلس ملاقات با محترم وزیر امور مهاجرین حضور یافته بودند.
در اغاز محترم انجنیر فتاح معاون کلوپ قلم افغانها تشریف آوری جناب وزیر و همراهان محترم شان را خیر مقدم گفته و احساس نیک مهمانان را مورد تقدیر قرارداد و از حاضرین در مجلس تقاضا نمودند که خودرا معرفی نمایند.
بعد از ختم معارفه، محترم آقای احمد جاويد مجددی در مورد اهداف برگزاری این نشست مختصرا توضیح دادند و اضافه کردند که این دیدار دوستانه بنا بخواست خود جناب وزیر غرض دریافت مشورت ازافغانهائیکه بیشتر در جریان وضعیت و امور پناهجویان افغان مقیم سویدن قرار دارند، صورت میگیرد.
نشست با آغاز صحبتهای جلالتمآب دوکتور جماهير انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشورما شکل جدی و رسمی را بخود گرفت. آقای انوری در قدم نخست به توضیح فعالیتهای یک و نیم سال اخیر خود بعد از تصدی پست وزارت مهاجرین پرداخته و در مورد پروسه ای تدوین پالیسیها و برنامه های راهبردی وزارتش معلومات مفید و قابل درک ارائه فرمودند و اهداف سفر خود در اروپا از جمله کشور سویدن را تشریح کردند و در بخشی از صحبتهای خود چنین فرمودند:
من بخاطر مسئولیت فردی و اجتماعی ایکه در خود احساس مینمایم و تصدی پست وزارت مسئولیتهایم را بیشتر و جدی تر ساخت، احساس نمودم که برای بهتر شدن امور باید دست به یک تحول جدی و همه جانبه در امور اداری، ساختاری،تدوین برنامه های راهبردی و پالیسی سازی درعرصه های داخل و خارج از وزارت زد و برای حل مشکلات بیجا شدگان در داخل و مهاجرین و پناهجویان در خارج از کشور اقدامات عملی را روی دست گرفت.

طبق بررسی هائی که صورت پذیرفت بودجه ای مصرفی و انکشافی وزارت در سالهای قبل( مبلغ سه مليون دالر ) بلا استفاده باقیمانده بود و در جریان سفرهای خود در ولایات مختلف و ملاقات با بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان از خارج کشور دریافتم که امکانات قابل ملاحظه ای بنام مهاجرین، اسکان مجدد عودت کنندگان و کمک به بیجا شدگان داخلی زیر عناوین مختلف از طریق بخشهای مرتبط به مهاجرین سازمان ملل متحد، انجوها و یا مؤسسات تحت قیمومیت دونرها گرفته میشود ولی به مراجع اصلی آن نمیرسد.
آقای وزیر ازجمله تعداد شصت شهرکی را یاد آور گردید که در نقاط مختلف کشور بنام شهرک مهاجرین و عودت کنندگان مسمی گردیده است که بنام در کاغذ بوده ودردشت هاو بيابان ها قرارداشته که براي انسان ساخته نشده است که نه آب دارد و نه کلينيک ونه برق ونه محل کار . اين شهرک هاي روي کاغذ عملا فاقد ضرورتهای اولیه ای زندگی میباشد ولی متأسفانه پولهای گزافی به این عنوان حیف و میل گردیده است وتنها کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و دفتر آی او ام آنهم وابسته به سازمان ملل سالانه دوصد ملیون دالر را از مراجع اهدا کننده اخذ مینماید ولی هیچ تغییرملموسی در وضعیت زندگی اشخاص زیر پوشش رونما نگردیده است.
با در نظرداشت نواقص و کمبودیهای فوق تلاش بعمل آمد از مبلغ سه ملیون دالری که از بودجه ای سالهای قبل بلا استفاده باقیمانده بود، وزارت با وسایل مدرن کامپیوتری مجهز و حدود 50 الی 60 کادر متخصص کار و آموزش دیده به زبانهای خارجی جذب وزارت گردد و حتی یکنفر کارشناس در رشته آی تی و برنامه سازی کامپیوتری از کشور انگلستان با حقوق و امتیازات کافی ماه یکبار به کابل میآید و وزارت را کمک مینماید
.
جناب وزیر از طرحهائی برای قانونی ساختن 1.4 ملیون پناهجوی غیر راجستر شده در ایران و یک ملیون پناهجوی دیگر در پاکستان صحبت کردند که درتلاش اند که برای رفع مشکل این کتگوری افراد توافقنامه رسمی صدور ویزای کاری با دولتهای ایران و پاکستان امضا نمایند و ایشان سفرشان را در کشور آسترالیا، کشورهای اروپائی يونان وايتاليا و در آینده امریکا و کانادا در راستای این هدف اعلام کردند .اومبتکر چند جلسه با نمايندگان کشور هاي ايران وپاکستان و ايجاد کميسيون هاي منطقوي شده یادآور شدند که قرار است در بيانيه رئيس جمهورافغانستان که در کنفراس دوم ” بن ” ارائه خواهد شد ، پنج سطرپيرامون مهاجران افغان خواهد بود. آقاي انوري درمورد حالات پناهجويان افغان در يونان وايتاليا سخن گفت وايشان وضع پناهجويان افغان را در يونان بسيار وخيم خواندند وتذکر دادند که در يونان به تعداد 60 هزار افغان در حالت بلاتکليفي قرار داشته و به تعداد 1500 نفرآن خواستار عودت به وطن هستند اما کسي از جانب افغاني نيست که براي آنها پاسپورت افغاني صادر کند تا آنها به کشور شان بازگشت نمايند.

 
جناب دوکتور جماهير انوري افزودند که کشور افغانستان و بالاخص وزارتخانه تحت امرش به هیچوجه آمادگی پذیرش این همه عودت کننده را نداشته و حتی امکانات اولیه را برای آنها مهیا کرده نمیتواند پس بهتر است کشورهائی که پناهجویان افغان را به زور وادار به ترک کشور شان میکنند در روش خود تجدید نظر نموده و با در نظرداشت کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق پناهجویان از اخراج اجباری پناهجویان افغان خود داری نمایند و و افزودند که من برای استماع مشکلات پناهجویان و اخذ مشورتهای لازم از افراد آگاه و کارشناس اینجا آمده ام تا رفع این مشکلات را در اولویت کاری خود با استفاده ابزار قانونی قرار دهم.
بعد از ختم سخنان جناب وزیر محترم نسیم سحر بعنوان فردیکه سالهای متمادی در جریان پرونده های پناهجویان بوده و با آنها همکاری نموده است، تاریخچه ای مختصر نحوه ای برخورد اداره ای مهاجرت سویدن را با پناهجویان افغان تشریح نموده و برداشتهای متفاوتی را که از قوانین مشخص صورت میگیرد با ذکر نمونه های عینی مفصلا بیان کردند و اضافه نمودند:
پروسه ای خروج اجباری پناهجویان افغان از سویدن از زمانی آغاز شد که محترم دوکتور عبدالله وزیر خارجه ای وقت قرارداد سه جانبه را با دولت سویدن امضا نمود و به تعقیب آن وزیر محترم امور مهاجرین قبلی بدون اینکه به ظرافتهای های جابجائی جملات حقوقی در پیمان توجه نمایند پیمان دیگری امضاکردند و دست ادارات ذیربط سویدنی را در اخراج اجباری پناهجویان بازتر ساختند و با استناد ازین پیمان افراد بیشتری دیپورت شدند.
در زمانیکه محترم دادفر اسپنتا تصدی وزارت خارجه ای افغانستان رابعهده داشتند نیز قرار بود که قرارداد سه جانبه ای قبلی تمدید گردد ولی موصوف وعده سپردند اگر هیچ کمکی برای پناهجویان هموطن از دست شان بر نیاید حد اقل در پای آن قراردادي امضا نخواهند کرد که پناهجويان را به زور اخراج نمايد. او به وعده خود ايستاد و ازآن زمان تا حال قرارداد مذکور تمدید نشده است. آقای سحراز جناب دوکتور انوري نيز تقاضا نمود که اين قرارداد را امضا نکند و مسووليت سنگين اخراج پناهجويان را بعهده نگيرد . او برعلاوه پيشنهاد نمود که آقاي انوري ضمن ديدار با مسوولين مهاجرتي سويدن تقاضاي تجديد نظر در صدور احکام اداره مهاجرت پيرامون برخي دوسيه هاي پناهجويان افغان که نه بر اساس دلايل انفرادي بلکه به اساس منابع غيرجانبداروطور متحد المال صادرشده صورت گيرد. همچنان دولت افغانستان از طريق نيروهاي امنيتي غرض جلوگيري از ديپورت پناهجويان افغان که به جبر وبدون داشتن اسناد هويت به افغانستان ديپورت مينمايند ، در ميدان هوايي بين المللي کابل جلوگيري نمايد. در ادامه صحبت آقاي سحردر مورد بی اعتباربودن پاسپورتهای صادره از سفارت افغانستان مقیم اسلو نیز تماس گرفته که درین مورد بعدا آقای مجددی معذوریتها و مشکلات سفارت را توضیح دادند.
در ادامه جلسه آقای ظاهر افشار بعنوان کارشناس امور مهاجرین نیز صحبت کردند و گنگ بودن مفهوم در گیری نظامی تشریح وبر استناد مراجع سویدنی به اسناد و گزارشهای گنگ و مغرضانه برای رد درخواستهای پناهجویان تأکید کردند و به تعقیب آقای سحر نیز در همین مورد خاص و تفاوت آن از دیدگاه یک فرد عادی و مراجع حقوقی و قانونگذاری يعني معيار هاي درگيري نظامي راتوضيح دادند. جلسه با صحبتهای آقای سید حسین اصغری در مورد سبوتاژ سفارت سویدن در کابل که متقاضیان ویزا و یا پناهندگی را مجبور میسازند تا به سفارت سویدن در اسلام آباد مراجعه نمایند به پیش رفت و به تعقیب آقای انجنیر نادر یک تن از متنفذین، نمایندگان پناهجویان، سید خداداد فطرت و آقای انجنیر فتاح جنبه های مختلف مشکلات پناهجویان و حتی اشخاص دارای اقامت ولي عدم دريافت تابعيت سويدني را نیز بیشتر بازنمودند.
وزير مهاجرين در مورد برخي سوالات پيرامون عقد قرارداد سه جانبه پاسخ داده گفتند که اکنون پروسيجر امضاي قرارداد ها در افغانستان تغيير کرده است . نخست مسوده ترتيب و وزارت عدليه و اعضاي پارلمان در موردش غور ميکنند وبعداٌ وزارت خارجه افغانستان بايد باعقد همچوقرارداد توافق کند وسپس به تصويب شوراي وزيران ميرسد و در پايان همچو قرارداد ها توسط وزارت مهاجرين وعودت کنندگان امضا ميشود . نمونه آن عقد قرارداد با کشور استراليا است که شش ماه در مورد آن کارشدو آنهم هر شش ماه قابل تمديد ميباشد . کشور استراليا مبلغ 25 مليون دالر براي ساختن يک شهرک براي عودت کنندگان وعده داده است. دراين عرصه انتقادات متوجه جناب انوري شد که در نتيجه آن اخيراً يک پناهجوي افغان به جبر اخراج گرديد . جناب انوري وعده داد که قضيه اخراجي اين پناهجو را دنبال خواهد نمود
در خاتمه جناب وزیر امور مهاجرین نتایج کار این نشست دوستانه راجمع بندی نموده و فرمودند که:
از ملاقات با شما خوشحال شدم و نکات جالبی را یاد داشت نمودم که در برنامه ای ملاقاتهای خود با مقامات کشور سویدن مطرح خواهم کرد و برای هموطنان خود اطمینان میدهم که در پای هیچ اعلامیه و قراداد مهر تأیید نخواهم گذاشت که ضرر هموطنانم در آن نهفته باشد.
جلسه ساعت نه و نیم شب خاتمه پذیرفت.

 Lämna ett svar