Afghanistan lovas mångmiljardstöd

Afghanistan har i dag fått löften om internationellt stöd med mångmiljardbelopp i åtminstone tio år efter det att de internationella styrkorna lämnat landet i slutet av 2014.

Utfästelserna kommer som del av den stora Afghanistankonferens som hålls i dag i Bonn där 85 länder och 15 internationella organisationer försöker staka ut en framtid för Afghanistan efter 2014.

Landets behov är enorma, världsbanken uppskattar dem till närmare 50 miljarder kronor om året för att finansiera staten och den armé på 350 000 man som ska byggas upp för att gradvis ersätta de utländska styrkorna.

Som motprestation krävs av Afghanistan att det tar itu med vanstyre, korruption och brister vad gäller mänskliga rättigheter. Det lovade den afghanske presidenten här i dag. Men sådana löften har givits förr, och inte hållits.

Om Afghanistan ska ha en framtid behöver det mer än utländskt bistånd och bättre styre. Och slutdokumentet här i dag listar andra nödvändiga förutsättningar: en intern afghansk fredsprocess med talibanerna, med förbehållet att de som ingår i den måste avsvära sig våld och respektera mänskliga och kvinnors rättigheter, och en region där grannländerna spelar en konstruktiv roll och inte använder Afghanistan för egna intressen och konflikter genom ombud.

Att Pakistan, nyckelaktören i det sammanhanget, bojkottade konferensen här illustrerar vidden av det problemet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4839183Lämna ett svar