دیدار وزرای مهاجرت سویدن و افغانستان در استکهلم

 هشتادوپنج کشور و ۱۵ سازمان بین المللی در کنفرانس آینده ی افغانستان که روزگذشته در بن در آلمان برگزارشد شرکت کردند. دادن کمکی چند میلیاردی درطول ده سال پس از خروج نیروهای خارجی درپایان سال ۲۰۱۴ به افغانستان ازجمله توافق هایی بود که دراین کنفرانس به دست آمد. نیازدولت افغانستان برای بازسازی کشورشدیداست و به تخمین بانک جهانی به حداقل ۵۰ میلیارد کرون درسال احتیاج دارد تا بتواند به سرمایه گذاری درکشور و تجهیز ارتشی با ۳۵۰ هزارنیرو که جانشین نیروهای بین المللی شود، اقدام کند. باوجود وعده های کمک بین المللی به افغانستان وهمچنین باوجود دشواری های پناهجویان افغان درکشورهای دیگر ازجمله سوئد ، مهاجرت و پناهندگی شهروندان افغانستان به کشورهای دیگر روبه افزایش است. هفته ی گذشته وزرای مهاجرت افغانستان و سویدن دراستکهلم دیداری داشتند

 برای شنیدن گزارش مکمل این دیدار به فایل صوتی زیر مراجعه نمای

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4840375

گزارش از همايون مروت ، منبع سايت پژواکLämna ett svar