گزارش برگزاری مجالس سوگواری عاشورای حسینی

مجالس عزاداری در سوگ شهادت حضرت امام حسین(ع) نواده ای گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) که در سال 61 هجری بخاطر مقاومت در مقابل حکومت استبدادی یزید با جمعی از یاران پاکباخته ای خویش جام شهادت نوشیدند همه ساله از جانب پیروان دین رسول الله و دوستداران اهلبیت حضرت نبی مکرم اسلام در گوشه گوشه ای جهان برگزار میگردد امسال هم طبق روال هرسال از جانب جمعی از افغانهای مقیم استکهلم و انجمن هزاره ها به همکاری انجمن افغانها دایر گردید

این مجلس سوگواری که در مسجد جامع ترکها واقع فیتیا از شب ششم محرم مطابق اول دیسمبر دایر گردیده بود و تا شب یازدهم محرم یعنی ششم دیسمبر ادامه یافت نسبت به سالهای گذشته، مجلل تر و هر شب تعداد کثیری از اقشار مختلف جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد شرکت میکردند
درین مجالس که معمولا از جانب سخنرانان به وعظ و نصیحت و بیان فلسفه ای قیام کربلا و انگیزه های امام حسین ازین قیام پرداخته میشود و در خلال مراسم به خواندن اشعار حماسی از حماسه ای کربلا و رشادت و فداکاری امام حسین برای تحقق عدالت و انصاف و زنده ماندن شرافت و کرامت انسانی، نیز مبادرت میگردد
مراسم امسال که از جانب هیأت امنا برنامه ریزی خوب و دقیق صورت گرفته بود و آقای سید حسین اصغری مسئول امور دینی و اجتماعی انجمن افغانها نیز مانند سایر اعضای هیأت در تنظیم مجموع برنامه های مرتبط به این مجلس نقش برجسته داشت مورد استقبال و رضائیت اشتراک کنندگان واقع شد 
سخنران مجلس امسال آقای حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالعظیم مبین یکی از روحانیون سرشناس افغانستان که به دعوت هیأت امنای مجلس از کشور هالند تشریف آورده بودند ابعاد مختلف قیام امام حسین را تشریح و اندرز هائی راکه باید از حادثه خونین کربلا آموخت و در زندگی خود الگو قرار داد بازگو کردند.
در تمام این شبهائی که مجلس برگزار بود سید خداداد فطرت مسئول بخش فرهنگی انجمن افغانها نیز حضور می یافت و مقالات و اشعاری را در باب معنویت و ابعاد اجتماعی و سیاسی نهضت حسینی به خوانش میگرفت. علاوه برآن فرهنگیان دیگری هم با علاقمندی خاص درین مجالس شرکت میکردند و به بیان مطالب و مضامین عاشورائی مبادرت میورزیدند
در جمع روضه خوانان و سخنوران حضور آقای سید حسین اصغری و حاج سید مصطفی علوی که نیز از هالند تشریف فرما گردیده بودند به رونق بیشتر مجلس می افزود
درشب دهم محرم آقایان محمد امین وجدان منشی، نعیم امین معاون بخش امور دینی، جنرال عبدالغفار عضو کمیسیون نظارت و کنترول انجمن افغانها به نمایندگی از انجمن و آقای انجنیر عزیز یک تن از متنفذین بعنوان همدردی با سوگواران حسینی شرکت ورزیده بودند
اشتراک کنندگان مجلس که عمدتا جوانان بودند در بهبود ونظم عالی برنامه نقش بارز داشتند و تمام مسایل خدمات رسانی را با علاقه و اشتیاق بدوش گرفته بودند 
هیأت امنای مجلس از همکاری و علاقمندی این جوانان با احساس اعم از دختر و پسر قدردانی نموده واز تمام اشخاص ونهاد های که با پشتیبانی خالصانه ای خود به برنامه حسن و زیبائی خاص بخشیدند از جمله انجمن افغانها، انجمن هزاره ها و انجمن اسلامی ترکهای ساکن فیتیا با در اختیار قراردادن مسجد از جمله نهاد هائی بودند که به وجه احسن مسئولیت اجتماعی و دین اسلامی شان را ادا کردند و مهمتر از همه کتله ای وسیعی ازشرکت کنندگان که وقت خود را در اختیار مجلس سوگواری امام حسین قرار دادند نیز سپاس فراوان بعمل میآید واز خداوند متعال برای همه که به هر نحوی سهم خویش را در ارادت با خاندان پیغمبر اسلام نشان دادند پاداش عظیم تمنا داریم
مجلس که با مدیریت خوب و نظم عالی به پیش رفت با اتحاف دعا به روان پاک شهدای کربلا و فرستادن درود و صلوات به روح مطهر حضرت پیامبر گرامی اسلام در شب یازدهم محرم مصادف به ششم دیسمبر 2011 خاتمه پذیرفت

گزارش دهنده سید خداداد فطرت

 Lämna ett svar