دستگيري يک پناهجوي افغان بعد از بازديد از اداره مهاجرت

به اساس يک نامه رسيده به سايت افغانها حاکي است که يک پناهجوي افغان بعد از ملاقات در اداره مهاجرت در استاکهولم به تاريخ 7  دسامبر 2011توسط دو نفر پوليس شخصي دستگير گرديد وبه نظارتخانه اداره مهاجرت واقع يولي منتقل شده است . غرض معلومات بيشتر به نامه زير نگاه نمائيد

 

 

 
 
I would like to inform you that on the 2011-12-07 a civil dress police stopped one of 
Afghan boy 
while he was leaving the Immigration office in Stockholm.

He went to immigration office to get his LMA-kort and he got it and after
 he came out the two police stopped him and asked him for Passport and 
took him now to Gävla, the boy case was near police but he went to get his 
LMA kort extended.

I believe the immigration officer called the Police to capture the boy,
he was denied visa. 

I would like you to inform our Afghans to be very careful when going to
Immigration office. I think now the immigration call police to get the boys 
right on the spot. 

The Boy number is 0735944110, If you would like to get more information
from him please contact him.

Best regards


Lämna ett svar