Även papperslösa har rättigheter på jobbet!

Blir du diskriminerad eller trakasserad på jobbet?

Jobbar du för 20 kronor i timmen? 

Får du din lön i tid?

Blir du diskriminerad eller trakasserad på jobbet?

Jobbar du för 20 kronor i timmen? 

Får du din lön i tid?

Jobbar du utan rast?

Ladda ned broschyr om Fackligt center för papperslösa >> (PDF)

Aktuellt
Papperslösa på den svenska arbetsmarknaden – vad händer?
Seminarium, tisdagen den 11 maj. 
Läs mer här >> (PDF)

http://www.fcfp.se/Lämna ett svar