افزایش پناهجویان افغان در سویدن

بنا بر آمار رسمی اداره ی مهاجرت سویدن، شمار پناهجویان افغان در سال گذشته ۷۲ در صد افزایش یافته است . تعداد پناهجویان سال ۲۰۱۱، به ۴۰۰۰ تن می رسد که از قول اداره ی مهاجرت ۷۰ درصد آنان مستحق اقامه شده اند. یوهان رهم مسئول مطبوعاتی اداره مهاجرت سویدن است
ـ افزایش آمار پناهجویان و قبولی آنها، هردو ناشی از اوضاع نا مناسب امنیتی افغانستان در سال های اخیراست.
محمد انور فرزام صاحب نظر امور سیاسی دلایل بیشتر شدن پناهجویان افغان را چنین بیان می کند

ـ مهمترین عامل اوضاع افغانستان است….
با وجود ادعای کشور های بزرگ در باره ی اینکه گویا امنیت را در کشور های ما برقرار کرده اند می توان گفت که اوضاع می تواند برای افراد مختلف تاثیرات متفاوت داشته باشد. در این مورد اداره ی مهاجرت سویدن نیز معترف است:
ـ ما شاهد یک پیشرفت در عراق بودیم و هرچند دیدیم که وضعیت امنیتی در عراق بعد از سال ۲۰۰۷ برای یک عده بهبود یافته است. اما دشواری های اقلیت ها نیز در آنجا بیشتر شده است مانند مسیحیان عراقی. در مورد بهبود وضعیت افغانستان و ناامنی همزمان مردم، و اینکه کی ها از افغانستان فرار می کنند، محمد انور فرزام می گوید
ـ یقینن عده ی زیادی از مناطق جنوب و جنوب غرب….
نظر محمد انور فرزام را درباره یافزایش پناهجویان زیر سن پرسیدم:
ـ در افغانستان یک بچه ی نوجوان…
در سال ۲۰۰۸ دولت سویدن قانون پذیرش مهاجرین نیروی کار را سهولت بخشید که در نتیجه ۴۰۰۰۰ تن ازکشور های جهان سوم به حیث نیروی کار در سویدن پذیرفته شدند. یوهان رهم در این مورد
ـ برخورد با آنانی که درخواست پناه می کنند متفاوت است تا انانی که درخواست اجازه ی کار می کنند.
اگر به دقت نگاه کنیم تعداد پناهجویان سال ۲۰۱۱ بیشتر از هر سال دیگر بوده است. شمار پناهجویان بوسنیایی در این سال از ۱۲۳ تن به ۹۸۱ تن افزایش یافت. یوهان رحم دلیل این افزایش را وضعیت دشوار اجتماعی و اقتصادی در بالکان میداند.
و اما یک دلیل دیگر این افزایش این است که شهروندان بوسنیا هرسگووینیا برای سفر به اتحادیه ی اروپا نیاز به ویزه ندارند.
گفتنیست که شمار عموم پناهجویانی که در سال ۲۰۱۱ تقاضای پناهندگی در سویدن کرده اند، به ۲۹۶۵۰ تن می رسد در حالیکه همین شمار در سال ۲۰۱۰ ، ۳۱۸۰۰ تن بود. در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳۸ درصد متقاضیان دریافت اقامت کردند و در سال ۲۰۱۰ ۳۶ درصد. بیشترین کسانی که مستحق اقامت شده اند، شهروندان افغانستان، ایریتیریا و سومالیا بوده است که دلیلش هم اوضاع وخیم و عدم امنیت در این کشور ها می باشد

 Lämna ett svar