دشواری در پیوند خانوادگی

مهاجرانی که می خواهند بستگان خود را به سويدن بیاورند می بایست تا پیش از اواسط سال گذشته، مسکن و لوازم گذران آنها را فراهم کنند. اداره ی کل امور مهاجرت ، در سال گذشته با درخواست حدود ۱۱ هزار نفر که خواستار مجوز ورود به سويدن بودند مخالفت کرد 
درسال ۲۰۱۰ درنخستین سال تصویب قانون مهاجرت برپایه ی خویشاوندی، ۳۵۵ نفر از متقاضیان که نیمی از آنان عراقی بودند، پاسخ منفی دریافت کردند که دلیل آن عدم تامین شرایط لازم برای گذران آنها عنوان شد، اما در سال گذشته این میزان به ۱۷۷ نفر کاهش یافت

بنا بر گزارشی از بخش خبری رادیو سويدن، اکوت، دلیل پاسخ منفی به این ۱۷۷ نفر مربوط می شود به شرایط سختگیرانه تر اداره ی مهاجرت در زمینه ی پیوند خانوادگی. اما هوکان یوهانسون از حقوقدانان اداره ی مهاجرت عنوان می کند که دلیل مخالفت گسترده با اجازه ی اقامت این افراد از طریق پیوند خانوادگی ربطی به تغییرات قوانینی که دراین زمینه در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید ندارد. او تاکید می کند که مسکن و نحوه ی گذران این افراد باید از قبل مشخص شود.
او همچنین می گوید او گمان می کند که اداره ی مهاجرت متوجه شده است که افراد متقاضی بدون اینکه شرایط عنوان شده در قوانین را در نظر بگیرند، درخواست اقامت می کنند. توبیاس بیلستروم، وزیرامورمهاجرت هنگام تصویب این قانون در سال ۲۰۱۰ عنوان کرد که این امر می تواند همپیوستگی با جامعه را بهبود ببخشد، کار سیاه را کاهش دهد و در اقامت افراد در خانه های مناسب نیز موثر باشد. او اما میگوید هنوز زود است که بتوان در مورد نتایج این امر صحبت کرد.

اضافه کنیم که در قانون مهاجرت برپایه ی خویشاوندی ، استثناهائی نیز وجود دارد برای نمونه در مورد فرزندان و والدین آنها و افرادی که شهروند سويدن هستند. برای خویشاوندانی که بیش از ۴ سال در سوئد زندگی کرده اند، شرط تامین مسکن و گذران آنها وجود ندارد
توبیاس بیلستروم با وجود مخالفت با این بخش از قانون، اما عنوان می کند به دلیل اینکه این قانون با توافق احزاب دیگر در دولت وضع شده، درنظر ندارد پیشنهاد تغییراتی در آن را عنوان کند. او با تعیین چهارسال معافیت از مقررات پیوند خانوادگی مخالف است، اما می گوید
بیش از هر چیز می توان در مورد این چهار سال بحث و گفتگو کرد اما به دلیل این که سه حزب دیگر دولت نظر دیگری غیر از حزب او، حزب مودرات دارند از آن صرفنظر می کند.
زینت هاشمی
zinat.hashemi@verigesradio.se

منبع : سايت پژواکLämna ett svar