اعلامیه کانون فرهنگ افغان در اتریش وانجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا

بنى آدم اعضای یک پیکرند ـ که در آفرینش ز یک گوهرندـ چو عضوى به درد آورد روزگار ـ دگر عضوها را نماند قرار ـ تو کز محنت دیگران بی غمی ـ نشاید که نامت نهند آدمی

هموطنان عزیز از انجایکه خبر دارید تعداد زیاد مهاحران افغانی در کشور یونان در حالت بسیار اسفناک بسر میبرند،اگر چه برای دفاع از مهاجران افغان در دو برنامه تلویزیونی پیشنهادات خویش را بیان نمودیم و نامه های متواتر به مسوولین وزارت مهاجران افغان ارسال نمودیم بر علاوه که انها جواب نامه مارا نفرستادن بر عکس در بهتر شدن وضعیت انها تاحال کدام اقدامی نیز ننمودند

ما نمی خواهیم چشم به انتظار بمانیم حال اعضای انجمن رضا کارانه
مقدار لباس ولوازم را اماده ساخته تا از طریق مختلف وممکنه برای هموطنان نیاز مند ما در یونان بفرستیم. در کنار این همبسته گی ما حاضریم برای پیشبرد هرچه بیشتر و پیدا نمودن راه حل برای این هموطنان مصیبت دیده مان ، انجمن حاضر است با اتحادیه بین المللی مهاجران جناب اخترمحمد صافی ، اتحادیه های افغانها که ایشان نیز یکی از فعالترین اتخادیه در هالند میباشد جناب ولی محمد شاهپور وصدیق وفا اتحادیه افغانها در سویدن جناب نسیم سحر وشورائی مهاجران افغان در المان مشوره نماید تا در صورتیکه نهاد های فوق اماده باشند یک هیت به یونان برای برسی اوضاع استخدام نمایند و گزارش وضعیت مهاجران را به سازمان ملل و کاپی به حکومت ناکام کرزی که وظیفه اصلی ان دفاع از جان ومال وناموس هموطنان است ارسال بدارند
ما پیشنهاد میداریم تا برعلاوه از سازمانهای فوق الذکر اگرانجمنها ویا شخصیتهای دیگر ملی اجتماعی سیاسی تجار ملی علاقه داشته باشند در زمینه ابراز نظر ویا باما در این سفر همگام گردد ماحاضریم باایشان مشوره وراه های حلی را جستجو نماییم
اگر چه در این راستا جناب اخترمحمد صافی رئیس اتحادیه بین المللی مهاجران افغان ، جناب محترم کریمی استالفی یکی از چهره های مطرح نویسنده شاعر وادیب و محترم فضل الرحیم رحیم ژورنالیست ازاد با ما قبلاً ابراز اماده گی نموده اند ما چشم براه نظریات نیک شما عزیزان نیز میباشیم
غوث الدین میر
رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش
مسوول اول انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا
وصاحب امتیاز فصلنامه بانوLämna ett svar