چرا سرباز های سویدنی به افغانستان می روند

جمعه ی گذشته در موزیم نظامی سویدن  در شهر استکهلم نمایشگاه عکسی زیر نام یک روز زندگی سربازان سویدنی در افغانستان افتتاح شد. من برای تهیه گزارش از این نمایشگاه و دیدار با عکاس آن به آنجا رفتم
همان طوری که از نام موزیم و نام نمایشگاه هویداست، از هر طرف فضای نظامی طنین انداز بود

غرض مطالعه مطلب به اينجا کليک کنيدLämna ett svar