پیام انجمن افغانها بمناسبت روز بین المللی زن

هشتم مارچ روز بین المللی زن به همه زنان آزاده ای جهان و بویژه خانمهای افغان مبارکباد
به همگان معلوم است زنان در طول تاریخ بعنوان انسانهای درجه دوم ودارای موقف پائين اجتماعی حساب میشدند ولی صد سال مبارزه ای طولانی زنان کارگر امریکائی زمینه را برای تأمین نسبی حقوق انسانی زن فراهم ساخت و باعث گردید که در سال 1977 سازمان ملل هم روز هشتم مارچ رابعنوان روز جهانی زن برسمیت بشناسد که ازان ببعد همه ساله ازین روز در گوشه گوشه ای جهان تجلیل میگردد
با در نظر داشت وضعیت رقت بار زنان در افغانستان فعالین حقوق زن همواره کوشیده اند تا مظلومیتهای زنان را در جامعه ای افغانی در عرصه ای ملی و بین المللی به گوش جهانیان برسانند. حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و هنری محصول همین تلاشها و مبارزات آرام فعالین حقوق زن و حمایت جامعه ای جهانی از آن میباشد
انجمن افغانها این روز خجسته و میمون را به همه زنان هموطن و زنانیکه که در سایر نقاط جهان برای بهبود شرایط زندگی زنان مبارزه میکنند تبریک و تهنیت میگوید

 

http://www.youtube.com/watch?v=khIYeWyaBH8Lämna ett svar