Migrationsverkets bedömning av identitetsdokument

Afghanistan

Afghanska pass som är utfärdade efter april 1992 uppfyller inte säkerhetskraven för att det inte görs en tillräckligt bra identitetskontroll när passen utfärdas. Detta gäller även afghanska identitetsböcker (tazkira), vilka dessutom är mycket enkelt utformade och saknar säkerhetsdetaljer som kan kontrolleras.

Afghanistans ambassad i Oslo har i mars 2006 lämnat en redogörelse för tillvägagångssättet när pass utfärdas. Av denna framgår bland annat att en passökande som saknar handlingar, kan inställa sig tillsammans med två vittnen som har afghanskt medborgarskap och få ett pass utfärdat på grundval av deras vittnesmål. Enligt uppgifter från  afghanska myndigheter i Afghanistan utfärdas pass även efter att en afghansk identitetsbok har visats upp. Detta medför att tillförlitligheten till dessa pass är låg.

http://www.migrationsverket.se/info/291.html#AfghanistanLämna ett svar