گرفتاري بازهم يک پناهجوي افغان

نامه از يک دوست گرامي دريافت کرديم به اين متن :”همین الان یکی از بچه زنگ زد و گفت: شخصی به اسم یاسین که هشت سال در سویدن برای اجازه اقامت بسر برده است و قبلا به

ایشان اجازه اقامت یکساله داده شده بود، توسط پولیس سویدن گرفتار و به بازداشتگاه ( نظارتخانه اداره مهاجرت )کوليريدشهريوتيبوري   انتقال داده شده است. میخواهند ایشان را فردا یا پس فردا دیپورت کنند! لطف کنید این خبر را در سایت انجمن افغان ها نشر کنید و در صورت امکان با انجمن حامی پناهنده ها در یوتیبوری تماس بگیرید تا تظاهراتی صورت بگیرد و جلوی دیپورت شدن این هموطن گرفته شود!. 

با تشکر از شما.

 Kållered در GöteborgLämna ett svar