جلسه سالانه انجمن افغانها تدوير يافت

روز يکشنبه مورخ 15 اپريل 2012 جلسه سالانه انجمن مطابق برنامه درلوکال مکتب روگسويددر فضاي دوستانه تحت رياست محترم دوکتور   اسدالله زيرک تدوير یافت .حاضرين جلسه بعد از استماع گزارش اساسي ،پيرامون آن بحث هاي فراوان کردند و بعد ازتصويب عدم مسووليت هيئت رهبري فعاليتهاي آنرا مورد تأئيد قرار دادند و در پايان هيئت رهبري انجمن را براي يکسال انتخاب نمودند. به ادامه گزارش توجه تان معطوف ميگردد  

مطابق اساسنامه، بطور معمول همه ساله نشست سالانه انجمن افغانها بعد از سپری شدن یکسال کاری برگزار میشود که امسال هم این نشست به شکل مؤفقانه انجام پذیرفت. در نشستهای سالانه انجمن موارد ذیل مورد بحث و برسی قرار میگیرد
ـ گزارش کارهای انجام شده در جریان سال گذشته
ـ بررسی هیأت نظارت و کنترول از کارکردهای مالی انجمن.
ـ طرح برنامه های کاری برای سال پیش رو.
ـ انجام انتخابات برای هیأت اجرائیه جدید.
نشست امسال به ساعت دوازده و نیم روز یکشنبه تاریخ 15 اپریل در لوکال الما اسکولن روگسوید با اشتراک اعضای شورای اجرائیه و سایر اعضای انجمن افغانها برگزار گردید. تعداد حاضرین در نشست 37 نفر بودند که اکثریت اعضا را تشکیل میدادند.
قبل از شروع نشست محترم امین وجدان منشی انجمن ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین از شرکت کنندگان در اجلاس تقاضا نمودند که غرض پیشبرد کار اجلاس هیأت رئیسه را انتخاب نمایند که بعد از رأی گیری به اتفاق آراء اشخاص آتی انتخاب گردیدند:
ـ محترم دوکتور اسد زیرک رئیس.
ـ محترمه سیمین آقتاش معاون.
ـ محترم حریف معروف مسئول تحریري.
بعد از انتخاب هیأت رئیسه جلسه رسما به کار آغاز کرد و در ابتدا از محترم نسیم سحر تقاضا بعمل آمد که گزارش کارکردهای سال گذشته انجمن را به استماع حاضرین برسانند
آقای نسیم سحر رئیس انجمن افغانها گزارش جامع و مبسوطی را که فعالیتهای کلیه بخشهای انجمن را در بر میگرفت به خوانش گرفتند که در گزارش روی موارد ذیل تأکید شده بود.
ـ یاد بودی از مؤسسین اولیه انجمن در هژده سال قبل.
ـ تقدیر از فعالیتهای بخشهای مختلف انجمن که از جمله کارکردهای بخش فرهنگی، امور دینی و اجتماعی، شورای زنان و انتگریشن را بارز دانستند در ضمن اینکه در بخشهای دیگر نیز کارهائی انجام پذیرفته است.
ـ آقای سحر در ضمن یاد آوری نقاط قوت عمده و یک سلسله نقایصی که در کار کرد سال گذشته انجمن وجود داشته اظهار امیدواری کرد که در سال کاری که پیش روست هیأت اجرائیه جدید انجمن بتواند با انرژی بیشتر کار ها را دنبال نماید.
ـ آقای سحر اذعان کردند که ایفای مسئولیت در ریاست و سایر بخشهای انجمن کار رضاکارانه بوده و با توجه به مصروفیتهای رسمی رئیس و اعضای شورای اجرائیه برآورده کردن تمام خواستهای اعضا و هواداران انجمن کاریست بس مشکل ولی ما کوشیده ایم که با توجه به امکانات محدودی که در اختیار انجمن قرار دارد حد اقل خواستهای هموطنان عزیز را برآورده سازیم و از حاضرین تقاضا کردند اگر کسی متمایل باشد خود و یا دیگری را در پست ریاست و سایر بخشهای انجمن، در یک فضای دموکراتیک کاندید، تا بعد از رأی گیری انتخاب گردند.
ـ ایجاد تفاهم و روابط دوستانه با سایر انجمنها و نهادهای افغانی.
ـ همکاری صمیمانه با شورای جدید مسجد افغانها واقع روگسوید.
بعد از تقدیم گزارش توسط محترم نسیم سحر، محترم دوکتور اسد زیرک مسئول بخش نظارت و کنترول عملکردهای مالی انجمن را در سال گذشته مثبت ارزیابی نمودند و اعضای حاضر به اتفاق آراء، رأی بر عدم مسئولیت اعضای سابق شورای اجرائیه انجمن دادند
در بخش سوم آجندای کار ی جلسه، نظریات و انتقادات حاضرین در اجلاس استماع گردید که هریک محترمه دوکتور احراری و آقایان عبدالله شیوالی، انجنیر عزیز، امین وجدان، سید حسین اصغری، غوربندی، حاجی روح الله، ورور و جنرال بشیر سئوالات و انتقاداتی را مطرح کردند که از جانب آقای سحر پاسخهای قانع کننده ارائه گردید
در بخش پیشنهادات نیز شماری از حاضرین نقطه نظرهای مثبت خود را جهت بهبود امور کاری و اجرائی انجمن بازگو کردند که از جانب هیأت رئیسه اجلاس مورد استقبال قرار گرفت
در آخرین بخش از آجندای کاری نشست محترم عبدالله شیوالی مسئول کمیسیون تدارک انتخابات گزارش کار بخش را ارائه نموده و اظهار داشتند
بااینکه از طریق سایت انجمن اطلاعیه صادر شده بود ولی هیچکس نه برای کاندید شدن و نه برای کاندید کردن در پستهای هيئت اجرائیه انجمن با کمیسیون تماس نگرفته است بناءا پیشنهاد مینمایم که هيئت اجرائیه سابق به رأی گیری گذاشته شود
پیشنهاد آقای شیوالی از جانب هیأت رئیسه مورد تأیید قرار گرفت و با انجام یک جابجایی در بخش هنری و کاندید یک مسئول جدید برای بخش مهاجرت و پناهندگی به رأی گیری پرداخته شد که به اتفاق آراء هریک آقایان و خانمها؛
ـ نسیم سحر بعنوان رئیس انجمن
ـ دوکتور رحیمه احراری معاون انجمن
ـ امین وجدان منشی
ـ سید خداداد فطرت مسئول بخش فرهنگی و شفیع نجیم معاون
ـ سید حسین اصغری مسئول بخش امور دینی و اجتماعی و نعیم امین معاون.
ـ دگروال رحمت الله حسن مسئول بخش مالی
ـ سیمین آقتاش مسئول بخش مهاجرت و پناهندگی.
ـ راحله آتش مسئول شورای زنان، زهره سحر و خانم وجدان همکاران.
ـ عیسی ایوبی مسئول بخش هنری و دگروال نذیر امیر معاون.
ـ ویس ویسی مسئول بخش انتگریشن و بهار سخی معاون
ـ وکيل جلالي مسوول بخش ورزش
در کمیسیون نظارت و کنترول آقایان
دوکتور اسد زیرک رئیس کمیسیون، ورور، جنرال غفار، سید اکرم و دگروال نعیم منحیث اعضا
در کمیسیون تدارک انتخابات آقایان
عبدالله شیوالی رئیس کمیسیون و فريده زيرک ، عزيز حساس ، الحاج حکيمي ، عبدالحکيم خليق ، حريف معروف، جنرال خليل و جنرال شبير واسوخت بحیث اعضا
بعد از رأی گیری به اتفاق آراء برای یکسال دیگر از 15 اپریل 2012 تا 14 اپریل 2013 انتخاب شدند
قابل یاد آوریست که در خلال برنامه نیم ساعت تفریح اعلان و از حاضرین اجلاس با چای و قهوه و ناشتا پذیرائی گردید
در خاتمه محترم نسیم سحر که برای یکسال کاری جدید بحث رئیس انجمن افغانها انتخاب گردید به نمایندگی از شورای اجرائیه جدید از شرکت کنندگان در اجلاس اظهار قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد که انجمن افغانها در سال پیش رو نیز بتواند کارهای مفید و مثمری را به سر برساند
برای معلومات بیشتر خوانندگان عزیز سایت انجمن افغانها گزارش مفصل کارکردهای انجمن در سال گذشته که توسط محترم نسیم سحر در جریان اجلاس سالانه قرائت گردید به نشر سپرده شده غرض مطالعه آن به اينجا کليک کنيد

 
باتقدیم درود و سپاس
گزارش دهنده: سید خداداد فطرت
مسئول بخش فرهنگی انجمن افغانهاLämna ett svar