MP kräver ny lag om återförening

I vintras tändes hoppet för ett tusental somaliska familjer att få återförenas i Sverige. Nu är det inte helt klart vad som gäller. Miljöpartiet kräver därför en lagändring.

När Miljöpartiet och regeringen förra året kom överens om ramarna för migrationspolitiken var den kanske viktigaste punkten för Miljöpartiet att somaliska familjer skulle kunna återförenas i Sverige.

Nu blir det allt tydligare att regeringen och Miljöpartiet har olika uppfattningar om vad man egentligen kom överens om.

I två års tid var det helt omöjligt för somalier att få hit sina barn eftersom Sverige inte godkänner somaliska id-handlingar.

Inom ramen för överenskommelsen utlovades därför en lagändring.

I vintras kom lite oväntat en praxisbildande dom från Migrations­överdomstolen, som enligt Migrationsverket innebar att dna-tester skulle göra det möjligt för biologiska barnfamiljer att återförenas även om de sökande inte kunnat säkerställa sin identitet.
Det utlovade lagändringsförslaget uteblev och i stället meddelade migrationsminister Tobias Billström i sista stund att frågan var löst genom Migrationsöverdomstolens dom.

Nu visar det sig att det inte är helt klart vad domen egentligen innebär.
I Stockholms migrationsdomstol gör enskilda domare olika tolkningar. Några domare anser, precis som Migrationsverket, att de biologiska barnfamiljerna nu har rätt att få en ny prövning. Men andra menar att Migrationsöverdomstolens dom inte har förändrat någonting och att de somaliska familjerna därför fortfarande inte kan återförenas. Hittills har detta lett till att ett hundratal fått avslag.

– Det här är ytterligare ett bevis för att det behövs en lagändring. Det krävs även för att adoptivbarn ska omfattas av rättigheten. Migrationsministern och vi har olika syn på saken. Men i ramöverenskommelsen står det tydligt att det krävs en bredare reform, säger Maria Ferm, MP:s talesman i migrationsfrågor.

I den migrationspolitiska över­ens­kommelsen ingick även sjukvård och skolgång för papperslösa. Inte heller här har det kommit några förslag.

Börjar MP tröttna på samarbetet?

– Det är allvarligt att det uppstått flera knutar. Därför är det viktigt att komma vidare. Jag är besviken över att vissa saker tar sådan tid.

Till DN säger Billströms departement att man fortfarande anser att frågan om återförening för somaliska familjer har fått en lösning.
Lämna ett svar