آیا غرب یکباردگر افغانستان را بحال خودش رها خواهد نمود؟

درجلسات مورخ 19 و 20 اپريل 2012 وزراي خارجه ودفاع کشور هاي ناتومسئله افغانستان مانند سالهاي گذشته ويا طي بيشتر از ده سال گذشته در مرکز توجه قرار داشت امااينبار با يک تفاوت وآن اينکه قبلاٌ مسئله ثبات ، امنيت و استقرار صلح در افغانستان مطرح بود اما اکنون خروج يکجايي کشور هاي عضوايساف از افغانستان ويا تحقق به اصطلاح ”ورود یکجایی و خروج یکجایی” (1)

گرچه ناتو طي جلسات سال 2010 ليسبون جدول زماني خروج را تصويب کرده بود اما بآنهم بسياري کشورها مانند آستراليا ، زيلند جديد ، هالند ، کانادا، هسپانيه ، فرانسه وغيره خواهان خروج فوري و قبل از موعد تعيين شده نيروهاي شان از افغانستان اند. همين اکنون کشور هاي انگلستان ، کانادا و آلمان به عمليات نظامي شان در مناطق که طالبان نفوذي بيشتر دارند ، پايان داده اند  
ايالات متحده امريکا تا سپتمبر امسال به تعداد سي هزار سرباز خود را از افغانستان بيرون ميکنند و اين خروج قوا به نفع کمپاين انتخاباتي بارک اوباما بوده زيرا جنگهاي افغانستان وعراق چندان محبوبيتي در امريکا نداشته اند 
گرچه امريکا تلاش ميورزد که يک توافقنامه در مورد ايجاد پايگاه هاي نظامي در برخي مناطق افغانستان امضا نمايد که معني حضور حداقل 5000 سرباز امريکايي در افغانستان را ميدهد. زيرا افغانستان از لحاظ موقعيت جيوپوليتيک وقرار داشتن درنزديکي کشورهاي ايران ، روسيه و چين داراي حايز اهميت براي امريکا ميباشد. هرچند دراين روز ها مسودهء يک توافقنامه استراتيزيک ميان افغانستان و امريکا نهايي شده اما ايجاد پايگاه نظامي هنوزشامل آن نشده است
حامد کرزي پافشاري داشت تا ازاين تلاشهاي امريکا به نفع حکومت خود بهره برداري کند و خواستار درج مقدار دقيق حتي مقدار حداقل کمکهاي اقتصادي و نظامي در اين توافقنامه بود اما به نظر نميرسد که حکومت اوباما چنين تعهداتي رسمي طي يک قرارداد به دولت افغانستان دهد  
طبق تخمين کارشناسان نظامي (2) قواي مسلح افغانستان تا تابستان امسال به سه صد هزار سرباز وپوليس خواهد رسيد و طبق آمار تحليلگران امريکايي هزينه سالانه قواي مسلح افغانستان به 4.1 مليارد دالر خواهد رسيد و امريکا آماده خواهد بود که بخش اصلي (به گمان اغلب 2.3 مليارد دالر) اين مصارف را بپردازد 
اندرش فينگه رئيس محلي اسبق کميته سويدن براي افغانستان وافغانستان شناس مشهور به اين توافقنامه استراتيزيک ميان افغانستان وامريکا با ترديد مينگرد و ميگويد که ” در اين توافقنامه در مورد اقتصاد چيزي گفته نشده است . در آغاز گفته شده بود که براي فعال نگهداشتن اردو و پوليس به مبلغ هفت مليارد دالر نياز است . اکنون اين مبلغ به سه مليارد کاهش يافته و هنوز ايالات متحده امريکا وعده نميدهد که چقدر اين بخش را ميپردازد ” ( 3)
ملاقات وزراي خارجه و دفاع کشور هاي ناتو نه تنها در مورد خروج قواي خارجي از افغانستان بلکه مسئله تمويل هزينه قواي مسلح آينده افغانستان بعد از سال 2014 بوده که جزئيات بيشترآن در کنفراس سران ناتو که در ماه مي در شيکاگو داير ميشود ، بررسي خواهد شد و اما جلسه کنوني وزراي خارجه و دفاع کشور هاي ناتو از کشور هاي روسيه وچين نيز خواسته تا بخاطر تقويه اين قوا سهم بگيرند 
در آستانه تدوير جلسات وزراي خارجه و دفاع کشور هاي ناتو دربروکسل و گفتگو ها پيرامون عقد قرارداد استراتيژيک ميان افغانستان وامريکا از يکسو و گفتتگو ها ميان امريکا وطالبان از سوي ديگر ، مناظرات گوناگون در مطبوعات سويدن انجام يافته ويکي از اينها : افغانستان بعد از سال 2014 . بحث پيرامون اينکه سويدن چگونه افغانستان را در يک پروسه صلح آينده کمک نمايد . چهار تحليلگر سياست امنيتي درانستيوت تحقيقاتي وابسته به وزارت دفاع سويدن طي يک مقاله مناظره در روزنامه داگنس نيهتر چاپ سويدن که بتاريخ 18 اپريل 2012( 4) به نشر سپرده است ، ديدگاه هاي شانرا مطرح کرده اند که توجه تانرا به آن معطوف ميدارم 
نسيم سحر

***

آیا غرب یکباردگر افغانستان را بحال خودش رها خواهد نمود؟

ترجمه از نسيم سحر

افغانستان به پاهاي خود ایستاده شود. اگرقوت هاي ایساف تحت رهبري ناتو که سويدن نيز در آن شامل است ، بطور عاجل و غيرکنترول شده قواي نظامي شانرا را از افغانستان خارج نمايند ، غرب آن اشتباهاتي را تکرار ميکند وقتي شوروي در سال 1989 افغانستان را ترک نمود وزماني که در سال 2001 رژيم آنوقت طالبان سرنگون گرديد . درهردو بار افغانستان بحال خودش رها شد وخلاي قدرت ايجاد گرديد 
چگونه از يک جنگ داخلي جديد اجتناب گردد وچگونه بطور مثال حقوق زنان در يک قرارداد صلح آينده با طالبان تضمين شود ؟ چهار تحليلگر انستيتوت تحقيقاتي دفاعي وابسته به وزارت دفاع سويدن مينويسند که زمان آن فرارسيده است که ما به بحث پيرامون اين مسايل بپردازيم.
در سال 2014 حضورنظامي قواي بين المللي در افغانستان به پايان ميرسد . قواي ايساف (نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان) تحت رهبري ناتو که سویدن درآن شرکت دارد ، قراراست در دوسال باقيمانده به تدريج مسووليت امنيت را به اردوي خود کشور( افغانستان ) واگذار نمايد.اما سپس چي اتفاقي مي افتد؟
اگر عقب نشيني ايساف بطور سريع و کنترول ناشده صورت گيرد و تمام ملل شرکت کننده به خروج شتاب نمايند ، ظهوريک خطر مجدد خلاي قدرت در افغانستان وجود خواهد داشت. بنابراین، ما در معرض خطر تکرار اشتباهات صورت گرفته در سال 1989، زمانی که اتحاد شوروی نيروهاي خودرا برگشت داد، و 2001 رژيم آنوقت طالبان سرنگون شد. کشور هاي غربي در هردو موارد افغانستان را تنها رها کردند. خلاي قدرت بوجود آمده باعث تغذيه جديد جنگ هاي داخلي شد. مشارکت فعال از طرف کشورهای غربی می توانست مانع بروز چنین انکشافات گردد
اگر يکباردگر همچواشتباه تکرار نگردد، کشور هاي ايساف بايد چيزي پايداري را از خود بجا بگذارند: يک توافقنامه صلح آميز با طالبان و حمايت مستمر از دولت افغانستان و شاید حتی یک پشتیبانی نظامی مداوم 
چگونه زمينه ها براي صلح موجود است ؟صلح يک امکان است اما يک بخش پرسشهای سياسي بايد پاسخ دريافت نمایند
زمينه ها براي صلح چگونه به نظر ميرسد ؟
دلايل متعددي براي ضروري بودن يک توافقنامه صلح با طالبان وجود دارد. يکي از مهمترين دلايل اينست که طالبان به پيمانهء نيرومند نيستند که بتوانند قدرت را در تمام کشورآنچه آنها در سال 1996 انجام دادند بدست بگيرند ، بآنهم نميتوان آنها را بدون اقدامات نظامي بسيارطولاني و پرخرچ شکست داد. اما از آنجائيکه هيچ کشورعضو ايساف مايل به اين کارنيست لذا مذاکرات يگانه فرصت ميباشد 
ايالات متحده امريکا ـ کشور پيشتازايساف اکنون مذاکره با طالبان را آغاز کرده است. مذاکرات کمي شروع شده اما هدف اصلي روشن بوده وآنکه طالبان نبايد شکست بخورند بلکه برايشان يک نقش سياسی در آينده افغانستان داده شود 
اما يک دليل موثر ديگري که به ضرورت گفتگو با طالبان دلالت ميکند ، ضعف دولت افغانستان است. شک وترديد جدي وجود دارد که اين دولت بعد از سال 2014به تنهايي بتواند پابرجا بماند درصورتيکه درگير يک جنگ داخلي در مبارزه عليه طالبان شود
دولت افغانستان بسيار فاسد است . در پست هاي کليدي جنگ سالاراني اسبق قرار دارند که هدف اصلي شان ثروتمند شدن خود شان ميباشند. رئيس جمهور باوجود در اختيار داشتن قدرت سخاوتمندانه قانون اساسي ، درکنترول در آوردن بازيگران دگردر سيستم با مشکلات روبروست. افغانستان در عمل توسط جنگ سالاران وشبکه غيررسمي شان رهبري ميشود 
علاوه برآن ترديد بزرگ در مورد کيفيت اردوي که بعد از سال 2014 مسووليت اصلي امنيتي کشور را در دست ميگيرند، وجود دارد. اردوهنوز در حال ساختن است . اين اردو بي تجربه است و علامت هاي سواليه بيشماري در مورد اينکه اين اردو بتواند ماموريت خود را بدرستي اجرا نمايد ، وجود دارد. بسياري از سربازان بيسواد اند . انظباط و دسپلين نظامي در سطح پائين است وخطر فرارها از اردو وجود دارد. اردو به ابزار پیشرفته نظامي مانند حمايت هوايي ، هليکوپتر هاي تخليه و غيره که امروز از برکت ايساف در اختيار دارد، در آينده در اختيار نخواهد داشت

علاوه بر این، دولت افغانستان توانایی تامین مالی خود و اردو را ندارد. در حال حاضر دولت به کمک های مالی از غرب ايستاده است . براي افغان ها پرداختن مصارف اردو ناممکن است . خطر بزرگ اينست که سربازان با استفاده از موقعیت هاي شان براي به دست آوردن درآمد هاي جانبی و یا کاملاٌ به فعالیت های غیر قانونی بپردازند
بنابراین، اين واقع بینانه نخواهد بود که انتظار رود که دولت افغانستان پس از سال 2014 بتواند به تنهايي طالبان را شکست دهد. نه نيرويي براي اينکار وجود دارد ونه منابع
قرارداد صلح در آینده با طالبان مسايل سياسي جديد را شامل اجنداي روز ميسازد.
اولین مسئله مهم این است که ما چگونه اطمينان حاصل نمائيم که حقوق زنان مراعات شود . با قرارداد صلح ، طالبان در حکومت قرار ميگيرند . آنها تمام قدرت را بدست نمي آورند بلکه چند پست وزارت را تقاضا خواهند نمود
طالبان درطي سالهاي 1996 الي 2001 بنام يک قدرت بيرحمانه شهرت يافتند که در آن حفاظت از حقوق بشر زنان متوقف شد. زنان به عنوان مثال به تنهایی از رفت وآمد به خارج از منزل محروم شدند. آنهايي که از آن سرپيچي کردند به زنا متهم شده و مجازات با ضربه شلاق ميشدند. سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است که امروز هم درآن مناطق که طالبان کنترول آنرا در دست دارند ، اين شيوه تغيير نيافته است 
هنوز کشورهاي عضو ايساف راه حلي را براي اينکه چگونه حقوق زنان مراعات شود ، دريافت نکرده اند، وقتي طالبان به قدرت دسترسي پيدا کنند
سوال دیگر این است که سويدن و کشورهای دیگرچي نوع کمک به دولت جدید افغانستان نمايد .خطري وجود دارد که روند صلح تبدیل شود به قدرت مبارزه خشونت آمیز با بخشي ازگروه طالبان که نميخواهند تحت مقررات دولت جدید قرار گيرندو به مبارزه خود ادامه دهند. به طور مشابه، خطري نيز وجود دارد که جنگ سالاران که در حال حاضردر حمایت از رئیس جمهورفعلي قرار دارند، تغيير جهت دهند و با طالبان معامله نمايند .رقابت بین جنگ سالاران در طول تاریخ بسیار دشوار بوده است. حتی اگر طالبان بخشی از روند صلح دولت نيز گردند به احتمال زیاد در حاشيه آن خشونت هاي زياد صورت خواهد گرفت. آيا سويدن وسايرکشور هاي عضو ایساف حاضراند در این وضعیت دولت افغانستان را کمک نظامی نمايند؟
از آنجائيکه دولت افغانستان خود را تمويل مالي کرده نميتواند و ما را در برابر يک معضله ( ويا دوراهي ) قرار ميدهد که سويدن چگونه پول را به افغانستان انتقال دهد تا سبب تشديد فساد اداري نگردد. بدون کمک هاي مالي دولت افغانستان سقوط خواهد نمود ، اما با يک جريان ثابت پول از غرب فساد اداري از بين نخواهد رفت . تا چي زماني سويدن و ساير کشور هاي عضو ايساف يک سيستم فاسد را تمويل خواهند نمود ؟
به عنوان محققين، این وظيفه ما نيست برای تصمیم گیری آنچه که باید دیدگاه سويدن در مورد این مسائل باشد . پاسخ ها باید توسط مقامات منتخب ما ارائه گردد. اینها مسائل اخلاقی اند که به ندرت پاسخ هاي آسان به آن داده شود. نقش ما این است که توجه سیاستگذاران و عوام را به اين مسايل جلب نمائيم واز پيامد هاي ممکن ناشي از گزينه هاي مختلف سياسي آگاه سازيم 
در ميان مردم عام انتظار وجود دارد که این ماموریت در افغانستان باید در سال 2014 به پایان برسد .اما پس از آن هم زماني ضرور است . اکنون زمان آن فرارسيده است که بحث صورت گيرد تا سويدن به کدام شيوه افغانستان را در روند صلح آينده حمايت نمايد 
کشور هاي غربي قبلاٌ دوبار افغانستان را بدون کمک رها نمودند .نتايج هردو بارتداوم جنگهاي داخلي بود. چنين اشتباهات نبايد تکرار گردد
استيفان اولسون ، ايريکا هلومکويست ، ساموئيل برينوال و يون ريدکويست
تحليلگران سياست امنيتي درانستيوت تحقيقاتي وابسته به وزارت دفاع سويدن
پايان

استاکهولم 25 اپريل 2012
:منابع 
1))
http://www.jawanan.ca/main/2011-05-06-20-16-11/2011-05-18-04-55-00/15319-2012-04-19-01-02-32.html
(2) روز نامه سوينسکا داگبلادت مورخ 19 اپريل 2012
( 3) روز نامه سوينسکا داگبلادت مورخ 24 اپريل 2012
( 4)روزنامه داگنس نيهتر چاپ سويدن مورخ 18 اپريل 2012

http://www.afghanha.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2103:ska-vast-aterigen-lamna-afghanistan-vind-for-vag&catid=25&Itemid=206Lämna ett svar