پیام تبریکیه انجمن افغانها به مناسبت روز مادر

 

 

پیام تبریکیه انجمن افغانها به مناسبت روز مادر

مادر پدیده شگفت انگیزیست که در جای جای این کره خاکی یک روز از سال بنام او اختصاص یافته است چنانچه در افغانستان و ایران دوهفته قبل روز مادر تجلیل گردید ولی در کشور سویدن آخرین یکشنبه ماه می هرسال ( امسال 27 می ) بنام روز مادر مسمی گردیده است
مادر واژه زیبائیست که وصف آن در قالب کلمات نمی گنجد ولی در زبان بی زبانی احساس میگردد
در قران کریم و روایات اسلامی، درباره نیکی کردن به پدر و مادر سفارش بسیار شده است. قرآن کریم در وصف حضرت یحیی علیه السلام میفرماید: « او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و متکبر و عصیانگر نبود». در روایت آمده است که: « نگاه مهرآمیز فرزند به پدر و مادر عبادت است.”  ت

مادر، کانون عاطفه و مهر است و ظرفیت و شکیب کمتری برای تحمل ناگواری ها دارد، لطافت طبعش و ضعف طبیعی او از یک سو، و ناتوانی های فرساینده ای که از به دنیا آوردن فرزند و دیگر رنج ها در او پدید آمده است از سوی دیگر، او را به شدت ناتوان می کند. بی شک او شایسته تکریم، نوازش و خدمت است 
بهتر است که برای مادر چنین خطاب نمائیم؛
!مادر
یاس ها عطرشان را از بوی تن تو به عاریت می گیرند. شبنم، گل واژه اشک های توست، ای شقایق دشتستان صبوری؛ ای هم آغوش پروانه ها؛ ای صفای گل سرخ؛ ای نرگس عشق؛ ای اقاقیای محبت؛ تو شمیم گل محمدی و رایحه گل نسترنی. مادر، تو از همه گل ها زیباتر و از همه آنها خوش بوتری، در سالروز یاد تو، عطر همه گل های شکفته را نثار وجودت می کنم
مادر، تو کتاب همیشه گشوده ایثاری. تو در مزرعه زندگی مان بذر سپیده و مهر می کاری. تو چون آسمان زلالی و چون باران بخشنده. مادر قامت تو قیامت عشق است. ای سرافرازترین سر و سایه گستر زندگی ام. در وصف تو، کلمات عقیمند و واژگان محدود. ای خوب ترین، ای رئوف ترین سرچشمه مهربانی ها، ای ساکن کوی مهتاب، ای آب و آیینه و آفتاب، نام بلندت جاودان و کتاب وجودت به شیرازه امن و امان خداوندی استوار و تلاش بی شائبه ات در بارگاه الهی پذیرفته باد
مادر، تو کتاب نامکتوب مرارت هایی، تو دیوان محبت هایی، تو ناب ترین واژه شعر خلوصی؛ تو بلندترین داستانِ حماسیِ ایثاری. ای قصیده بلند عشق؛ ای عاشقانه ترین غزل؛ ای مثنوی رنج ها؛ تو بیت الغزل از خودگذشتگی هستی؛ تو قافیه احساس قلب منی؛ تو منظومه بلند فضیلت هایی تو بهترین بیت رباعی محبتی
مادر، شیر وجود تو را، واژه واژه می نوشم و رعناترین غزال غزل هایم را به سویت روانه می کنم. دو بیتی های احساسم را همراه با شادمانه ترین ترانه فصل های زندگی ام، نثار دل بهاری ات می کنم. ای بهترین شعر زندگی، روزت مبارک باد

بی محبت مادر، یک قنات بی آبم
مثل راه بی مقصد، مثل عکس بی قابم
بی محبت مادر، از شگوفه ها دورم
یک کبوتر بی بال، یک چراغ بی نورم
بی محبت مادر، چون لبان بی لبخند
ساکتم و غمگینم، مثل بلبلی دربند
بی محبت مادر، در دلم صفایی نیست
از بهار در قلبم، هیچ رد پایی نیست
انجمن افغانها این روز خجسته و میمون را به تمام مادران و به ویژه مادران قهرمان افغان که از جان خویش مایه میگذارند تا فرزندی به دنیا آورند و آنرا سالم تربیت نمایند تبریک و تهنیت عرض میدارد
تجلیل واقعی از مقام مادر روزی خواهد بود که هیچ مادری به داغ فرزندش ننشیند و از بی خوراکی ، بی پوشاکی و محروم ماندن آنها از تعلیم و تحصیل رنج نبرد که رسیدن چنین روزی آرزوی همیشگی تمام افغانها بوده و خواهد بود

شعبه فرهنگی انجمن

شعر از خ.فطرت 

http://www.youtube.com/watch?v=Euj7pWR_j4gLämna ett svar