Våld och isolering drabbar fler importfruar

Kvinnor som kommer till Sverige på en korttidsanknytning, så kallade importfruar, drabbas hårdare av våld och isolering än vad man tidigare trott enligt en utredning som överlämnas till regeringen i dag.

Eva Eriksson är landshövding i Värmlands län och ansvarig utredare.

– På 90-talet var det ungefär en tredjedel av de snabba anknytningarna som var kvinnor som kom hit tillsammans med män som träffat en kvinna i utlandet. Den siffran har ökat till 90 procent i dag, och det talar sitt tydliga språk om att det är väldigt många fler kvinnor. Vi ser också att det finns mycket mer våld i de här relationerna nu än det fanns tidigare, säger Eva Eriksson.

Kvinnor som söker uppehåll i Sverige på grund av snabbanknytning, där paret inte har känt varandra under en längre tid, får ett tillfälligt uppehållstillstånd på två år. Men utredningen som överlämnas till jämställdhetsministern Nyamko Sabuni, visar på att många kvinnor utsätts för våld i dessa relationer och att den nuvarande tvåårsregeln låser in kvinnorna i misshandelssituationen.

Utredningen utgår från en enkät med 92 kommuner som visar att problemet är betydligt större än vad Eva Eriksson förväntade sig. Utredningen visar att det inte räcker med att modernisera regeln utan att man också måste satsa på att hjälpa kvinnorna att förstå deras rättigheter när de kommer hit.

– Man ska ha ett informationssystem, migrationsverket bör också få i uppdrag att tillsammans med ambassaderna ge information om det samhälle man kommer till. Så att man kommer till ett samhälle där man känner till vilka regler som gäller så att man inte blir isolerad och på det sättet blir utsatt i sin relation, säger Eva Eriksson.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5173086
Lämna ett svar