!عید همه تان مبارک

!افغانهای عزیز ، عید تان مبارک

!گرانو وطنوالو ، اختر مو نیکمرغه

http://www.youtube.com/watch?v=vYpEJzROQ9MLämna ett svar