اخراج کودکان پناهجو به ایتالیا غیر اخلاقی ست اما غیر قانونی نیست

موج ورود کودکان تنهای پناهجو به اروپا مخصوصا از کشور افغانستان، به اروپا ادامه دارد. بسیاری از آنها با کشتی به کشورهای جنوب اروپا مانند یونان و ایتالیا می رسند و پس از آن به دیگر کشورهای این اتحادیه وارد می شوند. کشورهای اروپائی در سال 1990 قرادادی را در دوبلین تنظیم کردند که وظیفه رسیدگی به پرونده ( دوسیه )پناهجوئی را بر عهده اولین کشوری می گذارد که پناهجو به آن وارد شده است. اما اگر این کشورها به وظیفه انسانی و قانونی خود عمل نکنند چه پیش می آید؟

یونان و بلژیک دو کشوری هستند که در دادگاه ( محکمه )حقوق بشر اروپا به دلیل رفتار غیر انسانی با پناهجویان محکوم شده اند و سوئد(سویدن )  از بازپس فرستادن پناهجویان به خصوص کودکان به این دو کشور خودداری می کند. اما شرایط پناهنده پذیری ایتالیا نیز چندان مطلوب نیست. کودکان بسیاری که از این کشور به سویدن آمده اند، شهادت از بدرفتاری، ضرب و شتم توسط پلیس و آوارگی در خیابانها می دهند. در پژواک سرگذشت دو کودک افغان به نامهای علی که در بیمارستان روانی مالمو بستری ست و نصرت شداد(شاداب )  که در ایتالیا بی خانمان و آواره است، پخش شد. با این وجود اداره کل مهاجرت سویدن صداها کودک تنهای پناهجو را با استفاده از قرار داد دوبلین به ایتالیا باز پس فرستاده است و صدها کودک دیگر نیز در انتظار اخراج به این کشور هستند. توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت روز گذشته از این اخراج ها دفاع کرد و بار دیگر بر قراداد دوبلین به عنوان راهکار در این زمینه تاکید کرد. افسانه وحدت سخنگوی انجمن کودکان مقدمند از این رفتار دولت سوئد انتقاد می کند و مثال های بسیاری از بدرفتاری کشور ایتالیا با کودکان پناهجو را بر می شمرد.
ا با توجه به این گفته ها، آیا سوئد در اخراج این کودکان به ایتالیا محق است و آیا این امر خلاف کنونسیون های بین اللملی دفاع از حقوق کودکان نیست؟ این سوالات را با پروفسور سعید محمودی، استاد دانشگاه استکهلم در حقوق بین اللمل در میان گذاشتم. صحبتهای افسانه وحدت و سعید محمودی را از فایل صوتی بالا بشنوید

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5267824

اخراج پناهجویان به ایتالیا و گفتگو با افسانه وحدت و سعید محمودی

 

 Lämna ett svar