فراخوان در مورد دیدار افغانها با محترم بشردوست

تغییر دربرنامه دیدار جناب بشردوست با افغانهای استاکهولم

ازاینکه در برنامه کاری جناب داکتر بشردوست تغییراتی وارد شده و ایشان باید بتاریخ هفتم اکتوبر به آلمان بروند ، بناٌ ما مجلس گفتگو با آقای داکتر بشردوست را به روز شنبه مورخ6 اکتوبر به ساعت چهار عصر ( 16.00 ) برنامه ریزی نمودیم 

 رستورانت افغانی واقع لیلیهولمن به آدرس زیر 

Förmansvägen 11 Stockholm

بدینوسیله به استحضار هموطنان گرامی مقیم استکهلم و تمام پناهجویان افغان رسانیده میشود که قرار است به روزچهارشنبه سوم اکتوبر محترم آقای دوکتور رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان افغانستان (ولسی جرگه ) به اساس یک دعوت رسمی عازم سویدن گردند. اودر کناربرنامه رسمی با نهاد های اجتماعی مختلف سویدنی قرار است روز شنبه مورخ 6 اکتوبر2012 ازساعت چهار بعد از ظهر الی هفت شام(19.00ـ 16.00) دیداری با افغانهای شهر استکهلم داشته باشند 

:قدری در مورد شخصیت محترم بشردوست

به هم میهنان عزیز مقیم داخل و خارج کشور روشن است که آقای بشردوست یک شخصیت مستقل، دارای طرز تفکرات ملی میباشد و تا هنوز وابستگی آن به جریانها و احزاب شامل منازعه در افغانستان ثابت نگردیده است
آقای بشردوست در هردو دوره قبلی و فعلی مجلس نمایندگان افغانستان ( ولسی جرگه ) با رأی مردمی بالا به عضویت قوه مقننه کشور راه پیداکرد و دو دوره برای احراز مقام ریاست جمهوری نیز با آقای حامد کرزی به رقابت پرداخت ولی رأی کافی بدست آورده نتوانست
محترم رمضان بشردوست به بی پرده سخن گفتن معروف است و هر پیشنهادی را میتواند بدون مسامحه و معامله به مرجعش برساند و مطرح کند
طوریکه اخیراٌ( 28 سپتمبر 2012) در پاسخ نامه رئیس انجمن افغانها در سویدن مینوسند


 هموطن عزيز، با عرض سلام واحترام
تشكر از همكاري شما
شما شايد از طريق رسانه ها شنيده باشيدكه من به اندازه توان خود دردها ورنج هاي هموطنان را كه در داخل ويا خارج هستند هميشه بلند كرده ام. موافقتنامه هاي سه جانبه حكومت افغانستان- سازمان ملل وكشورهاي ديگردرباره مهاجرين را شرم آور وخيانت به منافع ملي خوانده ام
من كاپي مقاله شما را در باره مهاجرين در سويدن به رؤساي مشرانو جرگه و ولسي جرگه وكميسيون هاي روابطه بين المللي، مهاجرين، سمع شكايات پارلمان به دست خود ميرسانم؛ به رياست مربوطه وزارت امور خارجه هم ميرسانم
اميد است كه از نزديك وضع افغانها را ببنم
تشكر 


:طرح موضوع
همه افغانهای عزیز مقیم سویدن شاهد اند کشوری که اکنون در آن زندگی مینمائیم مملکتیست با سابقه خوب رعایت حقوق بشر و پناهجو پذیری که ملیتهای مختلف از تمام نقاط جهان در کنار هم در اینجا زیست دارند و بعنوان شهروندان سویدنی پذیرفته شده اند 
در دو دوره اخیر پارلمان زیر کنترول احزاب راست قوانین سخت تر و انعطاف ناپذیر تری در مورد سیاستهای مهاجرتی از مجرای پارلمان تصویب و در معرض اجرا درآمده است و زیر ساطور قوانین جدید پناهجویان افغان بیشتر ضربه پذیر شده اند
اگر دشواریهای اقامتی افغانها را فهرست وار بر شماریم موارد عمده آن از بی ارزش بودن اسناد تثبیت هویت افغانی گرفته تا دیپورتهای گروهی آسان و بدون ممانعت پناهجویان افغان و مشکل تراشی های بی مورد در مقابل پذیرش و صدور اسناد اقامت مخصوصا برای درخواست دهندگانی که خود را افغان معرفی مینمایند نمایان میگردد
در بوجود آمدن بخشی ازین دشواریها دولت افغانستان نیز سهیم است زیرا تا هنوز در قسمت اعتبار بخشیدن اسناد هویت افغانی اقدامات لازم بعمل نیاورده و شهروندان افغانستان را به مشکل هویت مواجه ساخته و از جانب دیگر با بستن قراردادهای بدون تدبیر به اخراجهای اجباری و دسته جمعی پناهجویان افغان از سویدن و سایر کشورهای اروپائی کمک کرده است
انجمن افغانها همواره کوشیده است که کمک به پناهجویان را در اولویت کاری خویش قرار دهد ولی عدم همکاری فعال خود پناهجویان و اقدامات دیرهنگام آنها باعث میگردد که در مراحل آخر شانس همکاری هم کمتر گردد
انجمن افغانها تشریف آوری آقای دوکتور بشردوست را به فال نیک گرفته و خیر مقدم میگوید و عقیده دارد که محترم بشردوست میتواند سفیر صادق و مطمئن از جانب پناهجویان و سایر افغانهای مقیم سویدن به پارلمان و دولت افغانستان باشد و با صدای رسای خود این پیام را بدون ملاحظه و مسامحه بازگو نماید
به همین مناسبت انجمن افغانها درسویدن درهماهنگی با کلوب قلم ، شورای فرهنگی ، انجمن بابر ، مرکز اسلامی افغانها در سویدن و سایر نهاد های افغانی در نظر گرفته است که مجلس ملاقاتی را سازماندهی نماید که پناهجویان و سایر افغانهای که علاقه دارند بتوانند حرفهای خود را با محترم بشردوست در میان بگذارند و سئوالهای خود را مطرح سازند
:وعده دیدار
روز شنبه تاریخ 06 اکتوبر از ساعت 16:00 تا 19:00

 رستورانت افغانی واقع لیلیهولمن به آدرس زیر  

Förmansvägen 11 Stockholm

حاضرین مجلس به نوشیدن چای و قهوه دعوت میگردند
اما غذای افغانی را میتوان در آغاز برنامه به یک قیمت مناسب سفارش داد. سفارش غذا اختیاری است
برگزار کننده : انجمن افغانها در همکاری با کلوب قلم ، شورای فرهنگی ، انجمن بابر و مرکز اسلامی افغانها

 

 Lämna ett svar