استفاده از خشونت در اخراج پناهجویان افغان

پولیس سرحدی و کارمندان اداره مواظبت از مجرمین در اخراج پناهجویان افغان از سویدن بیشتر از خشونت استفاده میکنند 
پناهجوی زیر سن افغان داود اسمعلیان که اداره مهاجرت برایش 19 سال تعیین کرده بودو فیصله اخراجی گرفت وپولیس های شخصی و کارمندان اداره مواظبت از مجرمین خواستند درماه اگست با خشونت و لت وکوب اورا از سویدن اخراج نمایند ، اما پیلوت از انتقال او خود داری نمود
اکنون یک خانواده دیگر افغان قرار بود بهمین شیوه وحشیانه از سویدن اخراج شود

تمنا محمدزی و شوهرش الیاس محمدزی به زور وجبر ، روز سه شنبه مورخ دوم اکتوبر2012 حوالی ساعت 3 بعد از ظهر از نظارتخانه اداره مهاجرت در یوتیبوری ( کولیرید ) توسط هفت نفر پولیس شخصی و کارمند اداره مواظبت از مجرمین ( سه زن و چهار مرد پولیس ) در موتر مخصوص جابجا شدند و بطرف میدان هوایی منتقل گردیدند . تمنا محمدزی که مشکل نفس تنگی دارد ، وضعیت اش در جریان راه خیلی بد بود ودر مسیر راه گریان میکرده همواره خواهش میکرد تا چند لحظه موتر متوقف و او هوای آزاد بگیرد ، اما پولیس ها کوچکترین توجه به تقاضای او نکردند . این زوج پناهجو حوالی ساعت شش شام توسط موظفین امنیتی در طیاره ترکی به قصد حرکت طرف ترکیه و افغانستان شانده شدند و دستتان آقای الیاس زولانه بود و توسط چهار نفر پولیس احاطه شده بود و خانمش نیز توسط سه نفر پولیس زن محاصر ه شده بود. تمنا محمد زی در جریان توقف طیاره در میدان هوایی یوتیبوری وضعیت تنفسی اش بد میشود و فکر میکند که جان میدهد و با فریاد به زبان انگلیسی از مردم و سر نشینان طیاره کمک میخواهد اما توسط پولیس های زن آنقدر به قفس سینه و دست هایش فشار وارد میکنند که فریاد او را زیادتر میسازد و حالت ضعف بالایش می آید تا اینکه شوهرش عکس العمل نشان میدهد اما خشونت چهار پولیس باعث فواره خون از دهن الیاس محمدزی شده و الاشه و رویش شدید صدمه می بیند و در نتیجه اعتراض یکی از سرنشین های طیاره بلند میشود . موظفین امنیتی نتوانستند این زوج را دیپورت کنند . الیاس محمدی به شفاخانه منتقل میشود و تاامروز در آنجا بود و تمنا محمدزی دوباره به نظارتخانه اداره مهاجرت در یوتیبوری میشود . در اینباره بیشتر بخوانید  

چندی قبل اداره مهاجرت یک پناهجوی 15 ساله افغان بنام علی را که در ایتالیا مورد تجاوز قرار گرفته بود و چند بار دست به خودکشی نموده بود ، به ایتالیا دیپورت کنند ، اما خوشبختانه که وسایل اطلاعات جمعی شدیداٌ اعتراض کردند واواز دیپورت به ایتالیا نجات پیدا کرد .
اداره مهاجرت سویدن با استفاده از شرکت های هوایی ارزان قیمت کشور های ترکیه وهند استفاده نموده وخلاف قانون برای این پناهجویان اسناد سفر تهیه میکنند . آیا دولت افغانستان اسناد سفر این اشخاص را در میدان هوایی کابل کنترول میکنند ویا اینکه مقامات حکومتی افغانستان ویا مقامات فاسد کشور در معامله های غیر قانونی و مخفی این اسناد را تهیه میکنند ؟ این را باید آقای دکتور بشر دوست تحقیق کنند
اداره مهاجرت سویدن بدون قرارداد سه جانبه بنابر نبودن پناهجویان افغان را بدون درد سر به افغانستان اخراج مینمایند و اخراج پناهجویان افغان در اولویت قرار گرفته است . اداره مهاجرت نمیتواند پناهجویان عراقی را به کشوری مانند عراق که در آنجا دست نشانده ها نیز زیاد اند ، دیپورت نمایند .در اینمورد بیشتر بخوانید

اکنون اداره مهاجرت سویدن بخاطر جلوگیری ازمهاجرت افغانها به سویدن مسایل هویتی را مطرح میکنند تا خانواده ها نتوانند یکجا شوندو اطفال از والدین جدا ساخته میشوند ، همین سیاست سه سال در مورد پناهجویان سومالی تحقق یافت و چهار هزار سومالی از خانواده های شان جدا ماندند  
اداره مهاجرت با سیاست های جدید خود در حقیقت میخواهد که از ورود پناهجویان بخصوص افغانها ، عراقی ها وسومالی ها جلوگیری کنند زیرا به نقل ازقول روز نامه افتون بلادت وزرای خارجه و مهاجرت سویدن از سفیر امریکا در عراق چنین تقاضا شده بود تا آنها زودتر از سویدن اخراج شوند( سال 2007 ) . در اینباره بیشتر بخوانید
تخطی از سیاست پناهندگی انسانی و حقوق بشر فراوان است . عزیزان تا چی زمانی باید خاموش بود ؟ بیائید علیه این سیاست غیر انسانی اعتراض نمائیم
نسیم سحر
رئیس انجمن افغانها در سویدن
استاکهولم ، چهارم اکتوبر2012

 رادیو پژواک گزارش مفصلی در زمینه تحت عنوان زیر نشر سپرده است  

پلیس با پناهجویان اخراجی با خشونت رفتارمی کند

پلیس با پناهجویانی که هنگام اجرای حکم اخراج خود مقاومت می کنند با خشونت رفتارمی کند. تاکنون پناهجویان زیادی از خشونت پلیس شکایت کرده اند. آخرین موردی

که پژواک با آنها گفتگوکرده زوج جوانی ست که قراربود روزسه شنبه ازطریق ترکیه به افغانستان اخراج شوند. تمنا و ایلیاس محمدزی که به ترتیب ۲۱ و ۳۱ ساله هستند و از حدود یک سال پیش در سوئد زندگی می کنند، هم از اداره مهاجرت و هم دادگاه امورمهاجرت حکم اخراج دریافت کرده اند. آنها از بیش از یک ماه پیش از کمپ در یونشوپینگ به یوتبوری و روزسه شنبه نیز برای اخراج به فرودگاه منتقل شدند.
درهواپیما، تمنا که مشکل تنفسی دارد، دچار نفس تنگی شد و درخواست کمک کرد، اما با خشونت ماموران پلیس و سازمان مراقبت از زندان ها  روبروشد. اعتراض همسر او به این خشونت باعث شد که ماموران با او نیز به خشونت رفتارکنند به طوری که دچارخون ریزی شد و مجبورشدند او را به بیمارستان منتقل کنند. ایلیاس محمدزی یک شب را در بیمارستان گذراند و اینک به نزد همسرش در بازداشتگاه  در یوتبوری بازگشته است. آنها هردو دچار آسیب های شدیدی به دلیل ضربات واردآمده توسط ماموران شده اند. درموردحادثه ی پیش آمده، تمنا محمدزی چنین توضیح می دهد.
گفتگو با تمنا محمدزی
درمورد خشونتی که ماموران براین دو پناهجو واردآوردند و مجازبودن آنها به اعمال خشونت، رئیس پلیس مرزی این منطقه گفت که پلیس می تواند هنگامی که با مقاومت دربرابر دستورخود روبرومی شود، از خشونت استفاده کند

گفتگو با تمنا محمدزی Lämna ett svar