پرتاپ مواد آتش زا به اپارتمان یک خانواده پناهجو

 

یک خانواده پناهجو درکمون بنگسفورش درغرب سویدن مورد سوء قصد قرارگرفتند که در روزنامه های داگنس نی هتر و افتون بلادت نیز بازتاب یافت. روزچهارشنبه، سوم اکتوبرمحل سکونت این خانواده پناهجوی افغان در کمپ پناهندگی این کمون با مواد منفجره مورد حمله قرار گرفت. پیش از این حادثه نیز پدر خانواده، امید صدیقی در روز ۳۱ سپتمبر در محل یک جشن فرهنگی که توسط کمون  منطقه برگزار شده بود، مورد ضرب و شتم چند ناشناس قرار گرفت. به دلیل نزدیک بودن  زمان این دوحادثه و احتمال وقوع حمله ای دیگر به این خانواده،  تصمیم گرفته شد که آنها  به محل امنی که نشانی آن نیز مخفی ست منتقل شوند

 توماس فوکسبوری مسئول روابط عمومی پلیس در کمون در گفتگوئی با پژواک ضمن شرح این حادثه، بیان کرد که پیش از این، به ندرت چنین حوادثی درآن منطقه رخ داده است

پلیس توصیه کرده است که اعضا خانواده تا حد امکان از آپارتمان خود خارج نشوند. این خانواده دارای چهار فرزندخردسال هستند که کوچکترین آنها سه ماهه و بزرگترینآنها نیز شش ساله است. برای با خبر شدن از چگونگی حادثه و شرایط این خانواده، با امید صدیقی گفتگو کرده و خواسته ایم تا خود حادثه را شرح دهد.
مسئول روابط عمومی پلیس، توماس فوکس بری نیز می گوید که تحقیقات دراین زمینه ادامه دارد و پیش از روشن شدن نتیجه ی تحقیقات، نمی توان گفت که چه کسانی مسئول این دو حادثه برای خانواده ی صدیقی هستند

منبع : سایت پژواک

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5302306Lämna ett svar