اجساد ۲۱ افغان از یونان به افغانستان منتقل می شود

دولت افغانستان هیاتی را به یونان فرستاده است تا اجساد مهاجرین افغان را که اخیرا در مسیر ترکیه به یونان جان خود را از دست داده اند به افغانستان بازگرداند.
تعدادی از افغان‌ها که سوار به یک کشتی بودند و از ترکیه به یونان سفر می‌کردند،به تاریخ ۱۳ دسامبر، کشتی حامل‌شان غرق شد. در این سانحه ۲۱ افغان جانشان را از دست دادند.

جانان موسی‌زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه ۶ جدی/دی در صحبت با بی‌بی‌سی فارسی گفت که یکی از دیپلمات‌های ارشد سفارت افغانستان در بلغاریا/بلغارستان به یونان سفر کرده است تا تدابیر برگرداندن اجساد افغان ها را بگیرد.
دولت افغانستان در یونان سفارت ندارد.
آقای موسی‌زی گفت که هنوز جزئیات زیادی در مورد کشته شده‌ها در دست نیست.
دولت افغانستان امیدوار است که تا چند روز دیگر، با کامل شدن اسناد مورد نیاز، با یک پرواز اختصاصی اجساد افغان‌ها را به کشور بازگرداند.
این بار اول نیست که مهاجرین افغان در مسیر راه ترکیه – یونان غرق می شوند.
وحید پژمان خبرنگار آزاد که در شهر آتن زندگی می کند، به بی‌بی‌سی گفت‌که حد اقل چهار مورد دیگر وجود دارد که تعداد زیادی از افغان‌ها در مسیر راه ترکیه-یونان و یونان ایتالیا جان خود را از دست داده اند.
در اکثر موارد، عامل مرگ این مهاجرین، غرق شدن کشتی یا قایق آنها بوده است.
آقای پژمان می‌گوید، افغان هایی که به یونان سفر می‌کنند هیچ کدام قصد ماندن در یونان را ندارند و اکثر آنها به کشورهای دیگر اروپایی سفر می کنند.
این خبرنگار افغان می‌گوید، شمار مجموعی افغانها در یونان، به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسد.
در سالهای اخیر گزارشهایی هم از برخورد خشونت آمیز افراد و گروه های راست افراطی با این پناهجویان منتشر شده است.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/12/121226_mar_afghan_dead_greece.shtmlLämna ett svar