مواظبت از کلان سالان افغان در کمون نکه

یکی از دوشیزه های افغان بنام سوسان سحر در یکی از شرکت های مواظبت از کلان سالان در کمون نکه ( A.R. Real vård och omsorg HB)جدیدا بعنوان گسترش دهنده شرکت استخدام شده است . او علاقه فروان دارد که خدماتی مواظبتی را برای افغانهای کلان سال ، معلول و دارنده تکالیف جسمی انجام دهد . ایشان بعنوان مسوول یک بخش در نظر دارد افرادی را که    به زبانهای پشتو ، دری ، ازبکی گپ میزنند ، نیز استخدام نماید. با این دوشیزه بااحساس تماس بگیرید و از امکانات ایشان برای عزیزان تان استفاده نمائید.  غرض معلومات مزیدبه شماره های تیلفون کاری و ایمل زیر تماس بگیرید

   0851817074     Susan S.A

http://www.realassistent.se/

info@realassistent.se

همچنان غرض معلومات بیشتر در مورد شرکت مواظبت از کلان سالان به اینجا کلیک کنید

این شرکت در کمون های زیر نمایندگی دارد

Nacka Kommun      Uplands Väsby     UpssalaLämna ett svar