MUF rasar mot Billströms utspel

 

Migrationsminister Tobias Billström vill begränsa invandringen till Sverige. Samtidigt ska försörjningskravet vid anhöriginvandring skärpas. Men ministerns utspel får det egna ungdomsförbundet att se rött.

– Volymdiskussionen är totalt ointressant, säger Erik Bengtzboe, ordförande för Moderata ungdomsförbundet och får medhåll – från SSU.

 

Volymen på invandringen till Sverige ska minskas och försörjningskraven ska skärpas.

Med det budskapet gick migrationsminister Tobias Billström ut i gårdagens Dagens Nyheter.

– Idag är Sverige ett av de länder som tar emot flest asylsökande inom EU. Det är inte hållbart, säger han till tidningen.

Utspelet kommer samtidigt som arbetsgruppen som ska forma partiets integrations- och migrationspolitik inför nästa val lanseras.

Skärpta försörjningskrav

Även det gamla moderata kravet på hårdare försörjningskrav vid anhöriginvandring, som partiet backade ifrån för att nå enighet inom regeringen, lyfts fram på nytt.

– Dagens försörjningskrav har ingen effekt. Det gäller för mindre än en procent. Idag kommer anhöriga hit till hushåll där den enda inkomsten är ett försörjningsstöd från kommunen. Är det rimligt?, säger Billström till Dagens Nyheter.

MUF rasar – SSU håller med

Men ministerns utspel möter kritik – inte minst från de egna leden. I ett pressmeddelande går Moderata ungdomsförbundet ut och ”rasar” mot Billströms uttalande.

– Det stora problemet är att vi har en bristande integration i Sverige. Att då slösa energi på en diskussion om volymer är totalt ointressant. Vi måste istället inleda med en diskussion om hur människor ska komma in på den svenska arbetsmarknaden, säger MUF:s ordförande Erik Bengtzboe till Aftonbladet och får medhåll – från Socialdemokraterna.

– Det är roligt om MUF-ordföranden tycker som SSU i det här fallet, men jag skulle önska att Moderaterna tittade på sin egen politik och såg till sina egna misslyckanden istället för att skylla ifrån sig på en redan utsatt grupp, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU.

Flörtar med SD

Att sikta in sig på en minskad invandring är, enligt Wikström, ett sätt för Moderaterna att locka över Sverigedemokratiska väljare.

– De ligger under sitt valresultat och vi ser det här som ett desperat utspel för att locka röster från SD. Men om Moderaterna ger sig in i den här taktiken ger det ett hårdare samhällsklimat som riskerar att ge SD ökat legitimitet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16172435.ab

 

Tobias Billström svarar på kritiken

”Sverige är ett litet land och gör ett jobb som fler stater borde dela på”

Migrationsminister Tobias Billström välkomnar att ungdomsförbundet deltar i debatten och slår ifrån sig SSU:s anklagelser om att flörta med SD. Samtidigt efterlyser han en ”rimligare fördelning” när det kommer till asylmottagandet inom EU.

– I ett läge där Sverige är det tredje största asyllandet blir det väldigt svårt att inte diskutera volymfrågor, säger han till Aftonbladet.

Tobias Billströms uttalande om att Sverige bör minska invandringen och ställa högre krav på egen försörjning vid anhöriginvandring har väckt ont blod bland såväl det egna ungdomsförbundet som hos allianskollegorna. 
– Vi välkomnar så klart att MUF deltar i den här diskussionen. Det är viktigt och bra att alla delar av vårt parti kommer till tals, säger Billström, men slår samtidigt ifrån sig ungdomsförbundets kritik. 
– Direktiven talar sitt tydliga språk, det står till och med i inledningen till arbetsgruppens beskrivning att invandringen berikar Sverige. Men det finns även vissa utmaningar och vi måste prata om integration och migration utifrån dem, säger han.

”Måste diskutera volymfrågor”

Billströms utspel kommer samtidigt som Moderaternas integrations- och migrationspolitiska arbetsgrupp lanseras. Målet för den nya arbetsgruppen är att ”ta ett helhetsgrepp kring integrations- och asylfrågorna”. Bland annat vill man se en gemensam asylpolitik inom EU där medlemsländerna ”delar på ansvaret att erbjuda skydd”.

– I ett läge där Sverige är det tredje största asyllandet blir det väldigt svårt att inte diskutera volymfrågor. De enda två länder som ligger före är Tyskland och Frankrike. Sverige är ett litet land och gör ett jobb som fler stater borde dela på. Den utvecklingen är inte hållbar, säger han.

Inte en satsning för hela alliansen

Både Centerpartiet och Kristdemokraterna har gått ut och kritiserat utspelet, men Tobias Billström poängterar att den nya arbetsgruppen syftar till att utveckla Moderaternas politik – och alltså inte är en satsning för hela Alliansen.

– När vi diskuterar gör vi det som moderater. Varje parti måste kunna förnya sin politik och om vi vet vad vi vill uppnå och vilka utmaningar vi ser kan det vara ett konstruktivt bidrag till hela Alliansens utveckling, säger han.

Möjligheterna att få igenom förslag som övriga partier motsätter sig vill han dock inte spekulera i.

– Vi formar vår politik, därefter diskuterar vi med de övriga partierna.

Billström: måste diskutera

SSU:s förbundsordförande Gabriel Wikström går hårt åt Billströms uttalande och menar att Billström gör ”ett desperat utspel för att locka röster från SD.”

– Men om Moderaterna ger sig in i den här taktiken ger det ett hårdare samhällsklimat som riskerar att ge SD ökad legitimitet, säger han. 
Något Tobias Billström tillbakavisar.

– Jag tror inte att man kan undvika en diskussion av ett sådant skäl. Ett parti som vill vara ledande i svensk samhällsdebatt måste kunna diskutera migration och integration på ett konstruktivt sätt. Om vi inte inser att det finns utmaningar, framförallt mellan stat och kommun, är vi fel ute, säger han.

FAKTA

Ska se över politiken

Den nya arbetsgruppen lanserades fredagen 1 februari och ska se över Moderaternas integrations- och migrationspolitik.

I en artikel i Dagens Nyheter sa Tobias Billström att ”volymen” för både asylinvandringen och anhöriginvandringen borde sänkas.

Samtidigt krävde han högra krav på egen försörjning för den som tar hit sina anhöriga.

Utspelet har väckt starka reaktioner både inom Alliansen och hos oppositionen. 

Även det egna ungdomsförbundet, MUF, är kritiskt och anklagar Tobias Billström för att vilja ”stänga Sverige”.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16173267.abLämna ett svar