تعقیب پناهجویان بدون اقامت در متروها

برای تعقیب و دستگیری پناهندگان بدون اقامت پولیس ها در همه‌جای استاکهلم در ایستگاهای مترو در مرکز و حومهٔ شهر جلوی خارجیها را میگیرند. اگر شما اجازهٔ اقامت دارید میتوانید مانع کار پولیس شوید و دوستان بدون اجازهٔ اقامت را نجات بدهید. با پولیس صحبت کنید، اعتراض کنید، مقاومت کنید و اگر امکان مالی دارید به حساب شبکه هیچ انسانی‌ قانونی نیست که به پناهندگان مخفی‌ کمک می‌کند پول بریزید

http://www.youtube.com/watch?v=1R9B9Xw1qgU

http://www.ingenillegal.org/imai-stockholmLämna ett svar