Inte givet att apatiska barn får stanna i Sverige

Enligt Migrationsverket får alla barn som är så svårt apatiska att de varken kan äta eller prata uppehållstillstånd i Sverige. Men Ekot har tagit del av flera fall där barn fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd, trots att de enligt behandlande läkare lidit av mycket svåra uppgivenhetssyndrom.

Enligt Migrationsverket finns det uppskattningsvis mellan 25 och 30 svårt apatiska barn i Sverige.

Gulstans son låg apatisk i två och ett halvt år innan familjen till slut fick uppehållstillstånd.

– Det var jättejobbigt och svårt. Jag ville bara att mina barn skulle bli friska och börja skolan som andra barn, säger hon.

Sonen fick avslag både av migrationsdomstolen och Migrationsverket, trots att han då befann sig i ett helt apatiskt tillstånd och varken kunde äta eller prata.

Först efter två och ett halvt år ha legat helt apatiskt och fått i sig näring genom en sond fick familjen i somras uppehållstillstånd.

Ekot har tagit del av fler fall där barn fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd, trots att de enligt behandlande läkare lidit av mycket svåra uppgivenhetssyndrom.

I januari i år skrev Migrationsverket i ett yttrande angående en pojke, som enligt flera läkarutlåtande är svårt apatisk, att pojken kan utvisas eftersom det är möjligt för honom att tillfriskna i hemlandet.

Men Migrationsverket har en annan bild och menar att de här barnen beviljas uppehållstillstånd.

– Det beror på vad det är för omständigheter i varje enskilt ärende. De ärenden som prövats och där vi visat att det finns ett utvecklat apatiskt tillstånd, där beviljar Migrationsverket tillstånd, säger Anette Bäcklund, verksamhetschef på Migrationsverket.

Gulstans son har blivit bättre sedan hans familj fick sitt uppehållstillstånd, men han är fortfarande mycket dålig. Man har tagit bort sonden och han dricker fruktdrycker och öppnar ibland ögonen.

– Nu märker jag att han öppnar ögonen mer, en kort stund.

Tittar han på dig då?
– Nej, bara öppnar ögonen.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5465383

 Lämna ett svar