انتقاد شدید لوی درستیز از وزیر مهاجرت سویدن

سورکر یورانسون لوی درستیز قوای مسلح سویدن در یک مصاحبەء با روزنامە داگنزنیهتر ازتوبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سویدن که گفته بود ترجمانی برای نیروهای مسلح سویدن دلیل پناهندگی نیست ، به شدت انتقاد کرده وازمقامات مسئول خواست تا برای کسانی کە بە عنوان مترجم برای نیروهای سویدنی کار می‌کنند اجازه اقامت داده شود
بسیاری از این ترجمانان کە بە نیروهای سویدنی درافغانستان در چارچوب ایساف کمک میکنند نگران وضعیت خود هستند. تاکنون 24 نفر ترجمان در سفارت سویدن در افغانستان درخواست پناهندگی داده اند اما تاکنون پاسخ منفی اخذ نموده اند . به عقیده لوی درستیزقوای مسلح سویدن وضع در افغانستان در حال تغییر است وبخصوص بعد از خروج نیروهای خارجی و منجمله قوای سویدن از افغانستان
غرض مطالعه مصاحبه به لینک زیر کلیک کنید

ÖB till attack mot Billström om asyl för afghanska tolkarLämna ett svar