تیم فوتبال افغانها در استاکهولم

تیم فوتبال افغانها در استاکهولم که بنام میلی اف سی( Melli FC) ثبت در اتحادیه فوتبال سویدن است در سال 2011 ایجاد شده و در دیویشون 7 باز ی میکند و دارای 22 بازی کن میباشد . این تیم توسط دو ورزشکار : نوید حیدری و مصطفی سعیدزی تمرین داده میشود

در صورت سوال با مصطفی سعیدزی به شماره تیلفون و ایمل آدرس زیر در تماس شوید

mustafa_mum@hotmail.com
facebook: Melli FC
Mobil nr: 0737678874 
Lämna ett svar