Subventionerad vård till papperslösa

Riksdagen beslutade i dag att personer som vistas i Sverige utan tillstånd, de som kallas papperslösa, ska ha samma rätt till subventionerad sjukvård som de som söker asyl.

 

Reglerna gäller från första juli och innebär att vuxna kan få subventionerad vård som inte kan vänta, inklusive tandvård, mödrahälsovård och vård vid abort.

Barn ska erbjudas samma vård som andra som bor i länet

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5542634Lämna ett svar