!روز مادر گرامی باد

 

روز یکشنبه مورخ 26 ماه می 2013 روز مادر در سویدن است. گفتنی است که از روز مادر در کشور های مختلف در روز های متفاوت به یادبود و افتخار مادر تجلیل بعمل می آید. در افغانستان روز مادر بتاریخ 24 جوزا خورشیدی اما در سویدن روز یکشنبه اخیر ماه می میلادی و در سایر کشور ها به روز های گوناگون تجلیل میگردد 
انجمن افغانها در سویدن این خجسته روز را به تمام مادران جهان و بویژه مادران زحمتکش ، با شهامت و غمدیده افغان تبریک وتهنیت میگوید

http://www.youtube.com/watch?v=Euj7pWR_j4g

 اینک در ادامه مطلب آهنگ های از هنرمندان مختلف درمورد مقام مادر تقدیم مادران عزیز میگردد

http://www.youtube.com/watch?v=uoZUUqsUolw

http://www.youtube.com/watch?v=ZvTFKfKuBbA

http://www.youtube.com/watch?v=YlddRS1fK2w

 http://www.youtube.com/watch?v=u_kRUZJntl0

http://www.youtube.com/watch?v=vINsnFLvGSo

 http://www.youtube.com/watch?v=EPOD6RCd2jc

 http://www.youtube.com/watch?v=ogTieiFqzbk

http://www.youtube.com/watch?v=Jw3u1l9QPXE

 http://www.youtube.com/watch?v=c1T6KaFn6J0

http://www.youtube.com/watch?v=dBN8pPXZbk4

 Lämna ett svar