Ny metod för att bedöma flyktingbarns ålder

Migrationsverket har med hjälp från Socialstyrelsen fått förbättrade metoder att bedöma åldern på barn.

Mikaela Hagan, som handlägger flykting- och migrationsfrågor vid Rädda Barnen, anser dock att det i just tveksamma fall ska vara barnets berättelse om ålder som ska gälla.

 

Under årets första fyra månader kom 930 ensamkommande barn och av dem är det 12 procent som bedöms vara över 18 år. Trots att de uppgett att de är under 18 år.
Det säger Oskar Ekblad som är avdelningschef för asylprövning vid Migrationsverket.
– Det är naturligtvis någonting som vi har sett fram emot att kunna göra, öka möjligheterna att på ett tydligt och klart sätt faktiskt komma närmare en korrekt bedömning av hur gammal en asylsökande är, säger han.
I tveksamma fall har nu Migrationsverket fått en metod att göra en medicinsk bedömning av ett ensamkommande flyktingbarns ålder. Socialstyrelsen anser att metoden är vetenskapligt baserad, befogad och lämplig. Det är röntgenundersökning av handlederna, skelettet och tänderna, samt en läkarbedömning, enligt Oskar Ekblad.
Mikaela Hagan, som handlägger flykting- och migrationsfrågor vid Rädda Barnen, anser dock att det i just tveksamma fall ska vara barnets berättelse om ålder som ska gälla.
– När det finns tvivel så anser vi att man ska lita på barnets berättelse i första hand, säger hon.
Oskar Ekblad säger att det inte går att helt utesluta att personen är ett barn, inte ens med de nya metoderna.
— Men det är ju så att vi arbetar med ett beviskrav i svensk rätt. I det här fallet är kravet att det ska vara sannolikt och det är den som söker asyl som själv ska göra en fråga sannolikt, säger han.
För dem som är under 18 år finns ett antal fördelar, säger Oskar Ekblad. Bland annat blir mottagandet i svenska kommuner bättre och barns skäl att få stanna väger tyngre.
Mikaela Hagan vid Rädda Barnen har exempel på hur stor skillnaden kan vara.
– Om du är minderårig så får du till exempel bo på särskilda boenden, man får en god man till exempel. Så det är klart att det spelar jättestor roll för den enskilde individen vilken ålder man får, säger hon.

Erik Ridderstolpe

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5554271Lämna ett svar