بیست وپنج سال انتظار برای کسب تابعیت سویدن

 

Han tvingas vänta 25 år på medborgarskap

افرادی که در سازمان‌های غیر دموکراتیک در کشور خود کار کرده‌اند، یا درخدمت خوکامگان و دیکتاتورها بوده‌اند، برای گرفتن تابعیت سویدن باید ٢٥ سال صبر کنند. این اتفاقی‌است که برای علی افتاد. او که در دولت عراق و در زمان دیکتاتوری صدام حسین، کارمند اداری یک سازمان امنیتی بود، تقاضای شهروندی ( تابعیت )او از طرف اداره مهاجرت رد شد. بو لوندبری ( Bo Lundberg)متخصص امور تابعیت در اداره مهاجرت می‌گوید که تفاوتی نمی‌کند اگر فرد مورد نظر خود شخصا در تعرض به حقوق شهروندان دیگر شرکت فعال داشته باشد یا نه، قانون سویدن، امکان تابعیت را در زمانی طولانی از او سلب می‌کند

بو لوندبری ( Bo Lundberg)می‌گوید که کسی که متقاضی شهروندی کشورسویدن است و در یک نهادی که به نقض حقوق بشر مشهور است کار می‌کرده، برای مثال نهادی که بصورت برنامه‌ریزی شده و مداوم به زندانی کردن و شکنجه مردم می‌پردازد، در اعدام مخالفان دست دارد و حقوق مردم را زیرپا می‌گذاشته، نباید به شهروندی (تابعیت )کشور سویدن پذیرفته شود. مدت زمانی طولانی پس از ترک خدمت در چنین نهادی لازم است تا تقاضای تابعیت او پذیرفته شود
بولوندبری ( Bo Lundberg)کارشناس امور تابعیت در اداره مهاجرت سوئد است. او می‌گوید که برای قبول تابعیت سویدن، فرد باید صلاحیت داشته باشد. یکی از این صلاحیت‌ها، طبق قانون، داشتن زندگی شرافتمندانه تا پیش از تقاضای تابعیت است. دولت سویدن در سال ٢٠٠٤ با تکیه بر این بند، تبصره‌ای را بر قانون تابعیت افزود که در آن فردی که در یک نهاد یا سازمان غیر دموکراتیک کار می‌کرده یا مسئولیتی داشته، تا ٢٥ سال حق درآمدن به تابعیت سویدنی را نخواهد داشت
-من شش سال است که در سویدن اقامت دارم اما به من گفتند که نمی‌توانم به تابعیت سویدن درآیم و باید ٢٥ سال صبر کنم
این گفته های یکی از افرادی است که تقاضای تابعیت او رد شده است. علی نام واقعی او نیست اما از آنجا که او می‌خواهد ناشناس باقی بماند، در این گزارش او را علی می‌نامیم. علی در عراق کارمند بخش اداری یک سازمان امنیتی بود. او در زمان صدام حسین دیکتاتور عراق در این سازمان کار می‌کرده، سازمانی که بدستور مستقیم صدام حقوق مردم عراق را پایمال می‌کرده است. علی یک کارمند اداری بود و مستقیم در آنچه در سازمان می‌گذشته دخالت نداشته است اما با این حال، باید به مدت طولانی صبر کند تا تابعیت سوئدی او پذیرفته شود. او با تاصل می‌گوید چه کار می‌توانم بکنم؟ نمی‌دانم چه‌کار کنم.
اما چه سازمان‌ها و نهادهایی تحت عنوان غیردموکراتیک قرار می‌گیرند؟ اغلب سازمان‌های امنیتی و مسلح نظام‌های غیرمردمی در زمره چنین نهادهایی هستند. اما حتا کسانی مانند علی که کارمند جزء بخش اداری بوده و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته نیز شامل تبصره کار در نهادهای دیکتاتوری می‌شود؟ بو لوندبری از اداره مهاجرت می‌گوید که بر طبق لیست اعلام شده از طرف دولت، در هر تقاضا بصورت مجزا بررسی می‌کنیم که فرد متقاضی تابعیت سویدن در چه سازمان‌ها و نهادهایی فعال بوده است و آیا شامل مدت ٢٥ سال می‌شود یا نه، در برخی موارد لازم نیست فرد بصورت مستقیم در ظلم و ستمگری شرکت کرده باشد
تفاوتی بزرگ در قانون پناهندگی و تابعیت وجود دارد که باید به آن توجه کرد. نادیا حاتم( Nadja Hatem)، حقوق‌دان می‌گوید که افرادی که صلاحیت آنها برای تابعیت سویدن رد می‌شود، همچنان حق اقامت و پناهندگی آنها محفوظ است او اضافه می‌کند که قانون پناهجویی هیچ ارتباطی با قانون تابعیت کشور ندارد. این افراد که از کشور خود قراری شده‌اند و به سویدن پناه‌آورده‌اند، دلیلی قوی برای ماندن دارند و اقامت نیز دریافت می‌کنند. او در ادامه می‌گوید همه که نباید شهروند سویدن شوند و تابعیت بگیرند. این امکان وجود دارد اما کشور سویدن  مجبور نیست به همه تابعیت بدهد
بر طبق قانون تابعیت، چندین فاکتور می‌تواند در رد صلاحیت افراد برای شهروندی نقش بازی کنند. جرم و سوءپیشنه و بدهکاری از جمله دو عامل رد درخواست تابعیت هستند. کسی که محکوم به جرمی شده است، تا ده‌سال پس از پایان محکومیت خود نمی‌تواند به تابعیت سویدن درآید. همچنین بدهکاری پرداخت نشده نزد اداره اجراییات (Kronofogden) باعث می‌شود که تا دو سال پس از پرداخت بدهی،

درخواست تابعیت فرد بدهکار پذیرفته نشود

منبع : سایت پژواک

Publicerat: onsdag 26 juni kl 15:09 , SR International på svenskaLämna ett svar