Hotade afghanska tolkar kan få asyl i Sverige

Tolkar som arbetat för den svenska styrkan i Afghanistan kan komma att få asyl i Sverige som kvotflyktingar. Det kommer att bli lösningen för tolkarna som nu lever under hot i Afghanistan eftersom de hjälpt svenska soldater, enligt en arbetsgrupp där bland annat försvaret och Migrationsverket deltagit

– Lösningen innebär att de personer, som inte kan omplaceras eller erbjudas andra möjligheter i Afghanistan på grund av säkerhetsläget, kommer att få en möjlighet att få en fristad i Sverige, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Det har varit långa och delvis mycket känsliga diskussioner om vad som ska hända med de 30 tolkar som den svenska styrkan i Afghanistan anlitat under flera år. När de svenska militärerna reser hem känner sig många tolkar hotade av talibanerna och rädda för att de ska bli utsatta för hämndaktioner.

Flera av dem har också sökt asyl. Sverige har tidigare sagt nej till detta, med hänvisning till att asylen måste sökas när man kommit till Sverige.

Nu har en arbetsgrupp med representanter för Migrationsverket, Försvarsmakten och bland annat Utrikesdepartementet kommit fram till en lösning – att de tolkar som faktiskt är utsatta för hot och riskerar att fara illa ska ses som kvotflyktingar. Då görs bedömningen istället på plats i Afghanistan och uppehållstillstånd beviljas redan där.

Försvarsmakten gör en första prövning av hotbilden. Anser de att personen inte kan leva kvar i landet gör Migrationsverket en egen bedömning innan de tar beslut om att bevilja asyl eller inte. 

Detaljer kring hur det hela ska gå till vill inte Fredrik Bengtsson berätta.

– Jag vill inte gå in på det i detalj eftersom det kan försvåra arbetet på plats. Vi går aldrig in och beskriver det faktiska arbetet med de här individerna av säkerhetsskäl, säger han.

Försvarsmakten är nöjda med lösningen. Men insatschef Anders Silwer säger att förstahandslösningen ändå är att hitta möjligheter för tolkarna att stanna i Afghanistan – genom till exempel karriärväxlingsprogrammet:

– Dels kan det vara ett alternativ att hjälpa dem till ett annat jobb i Afghanistan. Skulle inte det fungera kan det vara sådana lösningar som att man får studera någonstans eller flytta till en annan del av Afghanistan, kanske arbeta inom en annan sektor, säger Anders Silwer.

Sophia Nilsson

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5594468

 

 Lämna ett svar