معرفی یک ورزشکار افغان مقیم سویدن

مالک آرش مولایی ورزشکار موفق افغان در بخش ورزش مختلط رزمی مقیم سویدن

http://www.youtube.com/watch?v=-5NMMdMIvZw

Malik Arash Mawlayi från Sverige

 http://www.youtube.com/watch?v=c2iA_GPhGm8Lämna ett svar