مهاجرت غیر قانونی به اروپا؛ بازی مرگ و زندگی

فاجعه غرق شدن کشتی مهاجران پناهجو در جنوب ایتالیا منجر به اعلام یک روز عزای عمومی در کشور ایتالیا شد و شبکه های خبری دیگر کشورهای اروپایی نیز بطور مبسوط به این موضوع پرداختند.دراینباره بیشتر بخوانید 

فاجعه‌ی غرق کشتی حامل پناهجویان درساحل ایتالیا، موجی از اندوه و واکنش‌های انتقادی را نسبت به اتحادیه‌اروپا به دلیل بستن مرزهای خود درپی داشته‌است. در سویدن نیز وزیرامورمهاجرت، توبیاس بیل‌ستروُم و سِسیلیا مَلمستروُم، عضوکمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا خواستار اجرای قوانینی برای جلوگیری ازبروز چنین حوادثی شده‌اند. وزیرامورمهاجرت می‌گوید که باید راه‌هایی قانونی برای ورود پناهجویان به اتحادیه‌اروپا درنظرگرفته شود. دراینباره بیشتر بخوانید

ایتالیا در شوک فاجعه غرق شدن قایق پناهجویان

EU-länderna får skulden för flyktingkatastrof Lämna ett svar