برنامه نمایش فلم

از سیب سرخی حرف میزنیم که مال همه شهروندان جهان است
شعاری که از جشنواره بین المللی حقوق بشر افغانستان با جایزه بهترین مستند به اینجا رسیده است، فلم افغانستان کوچک و سه بهترین مستند، فلم های از افغانستان را برای دوستان مان در شهر استکلهم به نمایش میگذاریم

هرکدام این فیلم ها جایزه های مهمی را بخود اختصاص داده است، فیلم شب خاکی به کارگردانی علی هزاره سال پار بهترین جوایز بینالمللی را دریافت کرد، فیلم چک پوینت جایزه بهترین مستند را از جشنواره بین المللی حقوق بشر افغانستان که دو سال قبل برگزار شده بود دریافت کرده است و افغانستان کوچک جایزه امسال حقوق بشر را از آن خود ساخت

هر کدام به نوبه خود زیبا و حاوی اطلاعات اساسی در رابطه با افغانستان است
از همه شما دوستان میخواهیم تا در این شب حضور رسانید و دوستان بین المللی تان را نیز در این شب دعوت کنید

!ما و یاران خوب ماLämna ett svar