تظاهرات برضد دیپورتی ها

تظاهرات در مقابل پارلمان اروپا در اعتراض به دیپورت پناهندگان افغانی و کشته شدن عارف حسینی که بعد از دیپورت به افغانستان به قتل رسید

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4Guas_5MXxU#t=22Lämna ett svar