گزارش رادیوی سویدن در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان

قرار است در اين روز ها مشي سختگيرانه اداره مهاجرت در ارتباط با پناهجويان افغان در سويدن در روشنايي گزارش ماه اكتوبر اداره مهاجرت از وضعيت افغانستان كه در ماه نومبر به نشر رسيده اعلام گردد .  گفته ميشودگزارش با تضاد هاي دورني و پراردوكسي ها همراه بوده است . اين گزارش متضاد كه در سطح پايين و براساس منابع غير دقيق و غير جدي تهيه شده دستاويزي خواهد بود براي سياست سختگيرانه بيشتر و تشديد اخراج هر چه بيشتر پناهجويان افغان 


اما قبل از ان توجه تان به گزارش مفصل راديوي سويدن در مورد اخراج هاي اجباري پناهجويان افغان و اعتراض كميته سويدن براي افغانستان از اين ديپورت ها وبخصوص بحث ميان سانا ويستين ( Sanna Westin) رئيس گروپهاي پناهندگى سر اسري پناهجويان ( FARR) و فريدريك بيير رئيس شعبه حقوقي اداره مهاجرت جلب ميگردد .خانم سانا ويستين از وضعيت ناارام و موجوديت درگيري هاي مسلحانه و عدم كارايي ارگانهاي عدلي و قضائي افغانستان و در سويدن هم عدم دسترسي پناهجويان به وكلا و ترجمانان وارد صحبت نموده و اخراج پناهجويان افغان را انتقاد نموده است. او همچنان ادعاي اداره مهاجرت را اينكه سه بر چهار قسمت افغانها اقامت دريافت ميكنند را به دليل وارد كردن 

اطفال زير سن در اين إحصائيه رد نمود
انجمن افغانها در نظر دارد كه تلاشهاي خود را بخاطر توضيح وضعيت كنوني متمركز كرده وهم تماس ها را با نمايندگان احزاب پارلماني ونهاد هاي مدافع حقوق پناهجويان بيشترنمايد

گزارش اخیر در مورد افغانستان

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=31305

گزارش رادیوی سویدن در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5728338Lämna ett svar