نوروز باستانی وسال نو 1393 خورشیدی مبارکباد

فردا جمعه مورخ 21 مارچ 2014  روز اول حمل 1393 سال خورشید  ،نوروز باستانی ، روز اول بهار وروز دهقان در افغانستان است

انجمن افغانها فرارسیدن نوروزباستانی و بهار را به همه عزیزان تبریک وتهنیت میگویدو بدین مناسبت برنامه  نوروزی را بروز شنبه مورخ 21 مارچ در سالون تنستا ترف با انجمن دوستی افغانستان وسویدن وهمکاری سایر انجمن ها رویدست گرفته استا 

در اینمورد در لینک زیر بیشتر بخوانید

تجلیل از نوروز و میلۀ گل سرخ 

Nouruz har firats i tre tusen årLämna ett svar