معاهده دوبلین

در لینک زیر اطلاعاتی جدید در مورد معاهده دوبلین وتاثیر آن بر تقاضای پناهندگی پناهجو را خواهید خواند

معاهده دوبلینLämna ett svar