عید تان مبارکباد

انجمن افغانها در سویدن بهترین تبریکات وتمنیات نیک خویشرا بمناسبت فرارسیدن عید سعید فطر برای تمام هموطنان عزیز تقدیم نموده روز های خوش عید برای تمام عزیزان هموطن آرزو مینماید . اختر مو نیکمرغه هیواد والو

https://www.youtube.com/watch?v=DY6GrqkREl4

ر 

 Lämna ett svar