معرفی یک کلپ ورزشی بوکس در استاکهولم

کلپ ورزشی بوکس به سر ترینری آقای اجمل عمر یکی از بهترین کلپ ورزشی بوکس در استاکهولم میباشد که اعضای کلپ در مسابقات گوناگون پیروزیهای چشمگیر نصیب شده ان.از کلپ ورزشی بوکس به آدرس زیر میتوانید بازدید کنید 

Tomtebogatan 13 T-bana S:t Eriksplan , pendel tåg Karlberg . Tel. 0739530266. Hemsida : Afghan boxning 

 

 Lämna ett svar