آگهی در مورد برخی برنامه های انجمن

بر اساس برنامه های کاری انجمن افغانها قرار است روز های یکشنبه  الی 14 دسمبر 2014در کنار برگزاری حلقات مطالعاتی ،نشستهای در مورد مسایل و مشکلات پناهجویان افغان  در آ ب اف استاکهولم ( ABF) ازساعت 12.00 الی 16.00برگزار گردد. عزیزان که مشکلات و سوالاتی در بخش امور پناهندگی داشته باشند میتوانند در روز های یکشنبه با مسوولین امور پناهندگی انجمن افغانها صحبت نمایند

Adress : Sveavägen 41 , ABF  Sörmland rummet , tr 5 , söndagar   kl.12.00-16.00                                              

همچنان فعالیت های هنری و نشست های شورای زنان به روز های شنبه از ساعت 14.00 الی 20.00 در سالون واقع بریدنگ انجام یابد

Tunnelbana Bredäng ; Ålgrytevägen 125 ,

برعلاوه مدتهاست که تمرین های منظم والیبال به روز های جمعه و یکشنبه در یکی از سالون های ورزشی واقع میدبوریر پلتسن ( Medborgarplatsen) برگزار میگردد که برنامه های آن در بخش ورزشی نشر گردیده است Lämna ett svar