Årsmötets protokoll den 14 april 2013

Afghanska föreningen i Sverige
Årsmötets protokoll den 14 april 2013 ; tid : 11.00-16.00
ABF Stockholm, Palme salen . sveavägen 41 ABF
Årsmötets öppnande sekreterare Amin Wejdan och hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Amin Wejdan Afghanska föreningens sekreterare gick genom följande:

1. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning, årsmötet beslutade att årsmötet har blivit utlyst i behörig tid och ordning.
2. Fastställande av röstlängd; Ordförande gick genom upprop av närvarande medlemmar och kom fram till att det var 35 medlemmar närvarande, som har betalat sin medlemsavgift och är deltagande i föreningen.
3. Val av funktionärer för årsmötet
a) Val av mötesordförande/
Nasim Sahar föreslagit att välja Farida Zeerak till mötesordförande och Said Akram Lachin som vice mötesordförande
b) Val av mötessekreterare årsmötet beslutade att välja Faryana Asghari till mötessekreterare
Farida Zeerak mötesordförande gick igenom mötets dagordning och förslog några punkters agenda varav medlemmarna röstade ja till detta.
– Ordförande för Afghanska Föreningen Nasim Sahar talade om ett års handlingar och aktiviteter som skedde inom föreningen, han började med:
a) Uppskattning av de som grundade Afghanska föreningen.
b) Under ett år så har föreningen medverkat och framfört konserter och event i koppling till olika högtider och nationella händelser i Afghanistan och bland Afghaner.
c) Den Afghanska Föreningen i Stockholm har också bidragit och arrangerat ett dussin demonstrationer för flyktingar från Afghanistan och deras levnadsförhållanden.
d) Samarbete med andra Afghanska föreningar och klubbar runt i Sverige, för att kunna hålla gemenskap och solidaritet.
e) Ett bra samarbete med Afghanska moskéns organ, moskén som ligger i Rågsved.
f) Deltagande i olika seminarier och konferenser som har haft något att göra med Afghanistan och de olika politiska händelserna i landet.
g) Ordförande Nasim Sahar gav också riktlinjer för medlemmarna och sade att det inte går att bygga en framgångsrik förening då medlemmarna närvarar i vissa fall, utan att det krävs större engagemang från medlemmarnas sida att bygga upp föreningen.
h) Ordförande beskrev de olika projekt som görs av integrationsansvariga Wais Waisy och Bahar Sahi, bland annat: ”aktiviteter för Afghanska kvinnor i Stockholm”
och ”utställning av Afghanska kultur”.
i) Ordförande uppskattade medlemmarna som jobbade och varit aktiv under året.
– Mötesordförande tackade Nasim Sahar, och uppskattade hans bidrag till Föreningen. Mötesordförande utredde den finansiella kostnaderna som hade skett under året och tyckte att allt har gått positivt.
– Mötesordförande tillsammans med medlemmarna röstade att före medlemmar i styrelsen blir av med sitt ansvar, medlemmarna avgick från sina poster, bestämdes att valet ska ske på slutet av mötet. Mötesordförande tillsammans med utredningskommittén tyckte att de har gjort ett bra jobb under årets gång.
Därefter fick medlemmar tid att ställa frågor till Ordförande Nasim Sahar, alla fick övertygande svar till sina frågor.
Lunch paus i 30 minuter.
– Valkommittén med ledning av Abdullah Shiwali föreslog att på grund av att ingen har valt att nominera sig till någon post därför de som var medlemmar i styrelsen, ska fortsätta jobba på sina poster. Medlemmarna befall förslaget, fast ändå några fick nya poster. Dessa personer valdes som medlemmar i den nya styrelsen:
1. Ordförande: Nasim Sahar
2. Vice Ordförande: Said Khudad Fetrat
3. Sekreterare: Amin Vejdan
4. Ekonomiansvarig: Rahmatullah Hassan
4. Migration och asyl ansvarig: Simin Aqtash
5. Integrationsansvarig: Wais Waisy och Bahar Sahi
6. Revisioner: Assadullah Zeerak ordförande, Woror, General Ghafar, Sayed Akram och Naim Elias medlemmer.
7. Kvinnors ombud, Rahela Atash, samt Zohra Sahar och Khanom Wejdan medhjälpare.
8. Rahima Ahrari medlem i styrelse
9- Shafi Najim – supplement i kulturella frågor
10. Konst-ansvariga: Isa Aubi och Nazir Amir.
11. Idrotts ansvarig: Nasrat
12. Kulturansvarig: Rashid Omedi

13. Social och religiösa aktiviteter: Said Hussein Azghari & Naim Amin
14. Valkommittén: Abdullah Shiwali ordförande, Farida Zeerak, Aziz Hasas, Alhaj Hakimi, Abdul Hakim Khaliq, Harif Marouf, General Khalil, General Shabir och Asokht medlemmar i kommittén.
1
Farida ZeerakMötesordförande ( )
Said Akram Luchin
Mötesviceordförande ( )
Faryana asghari
Sekreterare ( )

mer info 

http://www.afghanha.se/2009-01-21-22-55-20/2366-2013.htmlLämna ett svar