دو اتاق به کرایه داده میشود

دو اتاق در یک اپارتمان صرف برای قشر اناث به کرایه داده میشود.آدرس

Härplinge gränd 46  , 12573 Älvsjö

غرض معلومات مزید با شماره تیلفون 0737348517 با جناب سمیع نبی در تماس شویدLämna ett svar