آگهی در مورد تدویر جلسه سالانه انجمن افغانها

قرار است به روز یکشنبه مورخ 26 اپریل 2015 جلسه سالانه انجمن افغانها از ساعت 11.00 الی 16.00 در آ ب اف( ABF) استاکهولم تدویر یابد

در جلسه سالانه برطبق اساسنامه انجمن ، گزارش یکساله از فعالیتهای انجمن و مسایل مالی آن مورد استماع قرار گرفته و پیرامون آن جرو بحث صورت میگیرد و پیشنهادات و نظریات جدید غرض بهبود کار انجمن ارائه میشود . در ختم گزارش و جروبحث ها فیصله در مورد عدم مسوولیت رهبری انجمن صادر میگردد

در جلسه سالانه همچنان اعضای هیئت رهبری انجمن ( هیئت اجرائیه ، کمیسیون بررسی و کنترول و کمیسیون تدارک انتخابات ) برای یکسال انتخاب میشود

ورود افغانهای عزیز آزاد است و برای انتخاب کردن وانتخاب شدن باید حق العضویت پرداخت وعضو انجمن شد

اعضای انجمن افغانها به چای ، قهوه و غذای چاشت دعوت میگردند

زمان و محل: روز یکشنبه مورخ 26 اپریل 2015 ، از ساعت 11.00الی 16.00، سالون بیسکوف منزل سوم آ ب اف استاکهولم 

ABF Stockholm ,Beskow salen tr 3 ,  Sveavägen 41, Stockholm Lämna ett svar